Schipleidelaan

Het kruispunt Schipleidelaan en Oude Almeloseweg / Cato Elderinklaan staat op de knelpuntenlijst voor verbetering van de verkeersveiligheid. In 2018 is voor de verbetering een projectgroep opgericht. Deze projectgroep bestaat uit verkeerskundigen van de gemeente Oldenzaal, aanwonenden en andere belanghebbenden, zoals een afgevaardigde van de Regio Twente. Samen hebben zij gewerkt aan een verkeersveilig ontwerp waarbij er rekening is gehouden met meerdere ontwerpopgaves. 

Bekijk hieronder het ontwerp van de Schipleidelaan.

PDFOntwerp Schipleidelaan.pdf


De reconstructie van de Schipleidelaan wordt uitgevoerd vanaf de rotonde met de Vondellaan tot het kruispunt met de Binnenweg. De gescheiden rijbanen worden naar de noordelijke weghelft ‘verplaatst’ en een vrij liggend fietspad wordt op de huidige zuidelijke rijbaan gesitueerd. Ter hoogte van het tankstation komen twee doorsteken, zodat automobilisten niet meer op het kruispunt hoeven te draaien. Het kruispunt wordt nu kleiner gemaakt en de rijbaan krijgt een geluid reducerende deklaag. Overstekende fietsers krijgen een eigen plek met in de een middenberm een veilige plek, zodat er in twee keer kan worden overgestoken. De fietsstroken zijn ten opzichte van het oude ontwerp nu doorgetrokken in rode verf om de fietsoversteek te verduidelijken.

Groen

Na de reconstructie moet de Schipleidelaan een groene entree van de wijk worden met een grote biodiversiteit, waar rekening is gehouden met sociale veiligheid. Om de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid te vergroten is voor de herinrichting de kap van 15 bomen noodzakelijk. Om deze kap te compenseren komt er in de nieuwe situatie een diversiteit van beplating en 35 bomen terug. De bermen bij de Shell blijven vrij van grote beplanting voor de sociale veiligheid. In deze bermen komt een rijk bloemenmengsel.

Verkeersdrempel Binnenweg/Crematorium

De verkeersdrempels nabij de Binnenweg en het crematorium worden wat afgevlakt. Dit resulteert in minder geluidsoverlast door bijvoorbeeld aanhangers.


Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer omgeleid. Het tankstation blijft bereikbaar en Het Hulsbeek blijft in ieder geval bereikbaar via de Reininksweg (N342). Door een goede afstemming en planning wordt de overlast zo veel mogelijk beperkt.   


De werkzaamheden van aannemer KWS zijn gepland van februari 2022 tot eind april 2022.


Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Maik Koopman, via telefoonnummer 06 - 31 00 33 35 of  e-mailadres maik@buro-twin.nl.

Volg ons ook op: