Stakenkamplaan

De huidige asfaltverharding in de Stakenkamplaan is aan vervanging toe. Dit is voor ons de kans om de straat duurzaam verkeersveilig en aantrekkelijker te maken voor u.


De aanleiding voor de werkzaamheden in de Stakenkamplaan is de conditie van de huidige de asfaltverharding. Het riool is in slechte staat en naast een nieuw vuilwaterriool zal de gemeente een regenwaterriool aanleggen. Het asfalt zal worden vervangen voor een bestrating en duurzaam verkeersveilig worden ingericht voor een mooiere en leefbare woonstraat


Vanaf maandag 18 januari 2021 worden werkzaamheden verricht aan de Stakenkamplaan. Lansink Wegenbouw begint met de werkzaamheden in de Stakenkamplaan aan de zijde van de Burgemeester Wallerstraat. Het eerste werkvak zal vanaf de Burg. Wallerstraat tot aan de Merelstraat. Het tweede werkvak loopt van de Merelstraat tot Helmichstraat. De totale werkzaamheden zijn naar verwachting voor 20 juni gereed.

Bekijk de tekeningen:


Om overlast en verkeershinder te beperken worden de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd. Werken aan het riool brengt vrijwel altijd ongemak met zich mee. Dit hopen we zoveel mogelijk te beperken door duidelijke communicatie. Tijdens de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden zijn de betreffende delen van de Stakenkamplaan geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. Fiets- en gemotoriseerd verkeer worden omgeleid. Dit wordt middels bebording aangegeven. Uw perceel blijft altijd te voet (met de fiets aan de hand) bereikbaar.

Om de parkeeroverlast zo klein mogelijk te laten zijn stemmen we de planning zo goed mogelijk integraal af met betrokken partijen. We proberende percelen zo goed mogelijk en zo lang mogelijk open te houden voor verkeer. Mocht u vragen hebben over de planning en uitvoering neem contact op met Jan  Silderhuis uitvoerder Lansink wegenbouw, telefoonnummer (074) 34 94 766.


Door de coronamaatregelen is een informatieavond helaas niet mogelijk. De aanwonenden en overige belanghebbenden, voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden door informatiebrieven op de hoogte gehouden. Onze website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken. Ook worden de plannen aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in het huis-aan-huisblad De Glimlach van Twente.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Thijs te Riet, projectleider van team Realisatie, telefoon (0541) 58 81 11, e-mail: info@oldenzaal.nl

Volg ons op: