Toekomst sportcentrum Vondersweijde

Sportcentrum Vondersweijde moet in 2020 grondig gerenoveerd worden. Door de forse investeringen zijn meerdere scenario’s mogelijk: groot onderhoud, revitalisatie van het huidige sportcentrum, in welke vorm dan ook, of nieuwbouw op dezelfde locatie. In de eerste maanden van 2017 wordt onderzocht welk scenario voor Oldenzaal het meest geschikt is. De gemeente heeft alle inwoners uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van Vondersweijde.

De raad stelt begin 2018 de kaders vast waaraan het sportcentrum Vondersweijde in 2020 aan moet voldoen. Concreet betekent dit voor wie is het sportcentrum bedoeld en wat kun je er doen. Nu bestaat het sportcentrum uit een zwembad, een sporthal, een fitnessgedeelte, waar ook groepslessen gegeven worden, en een horecagedeelte. Het is de vraag of dit zo blijft. Op basis van de kaders worden de varianten groot onderhoud, revitalisatie of nieuwbouw verder uitgewerkt, zodat de raad in juni 2017 een goed afgewogen besluit kan nemen over de toekomst van het sportcentrum. Daarna worden de plannen van het gekozen scenario verder uitgewerkt en gerealiseerd, zodat het sportcentrum in 2020 klaar is voor de toekomst!

Waarom gaat dit gebeuren?

Sportcentrum Vondersweijde moet in 2020 grondig gerenoveerd worden. Door de forse investeringen zijn meerdere scenario’s mogelijk: renovatie van het huidige sportcentrum, in welke vorm dan ook, of nieuwbouw op dezelfde locatie. Komend halfjaar wordt onderzocht welk scenario voor Oldenzaal het meest geschikt is. De gemeenteraad kan op basis van deze gegevens een goede afweging maken waarin zij wil investeren.

Wat betekent dit voor mij?

Het sportcentrum Vondersweijde blijft tijdens het verkennen van de scenario’s gewoon open. U ondervindt hier geen hinder van. Wel horen wij graag uw  mening  als inwoner van Oldenzaal of als gebruiker van het sportcentrum. Er zijn al verschillende bijeenkomsten georganiseerd en dit zullen we in de toekomst blijven doen. Doelstelling is het ophalen van ideeën en wensen voor de toekomst van het sportcentrum.

vondersweijde impressie

Uw mening is belangrijk. We proberen zoveel mogelijk mensen bij dit project te betrekken:

 • Inwoners
  De gemeente heeft alle inwoners van Oldenzaal uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van sportcentrum Vondersweijde. In oktober 2016 en in mei 2017 zijn inloopbijeenkomsten georganiseerd. Bij de verdere uitwerking van de plannen gaan wij dit vaker doen.

 • Gebruikers sportcentrum
  Daarnaast zijn verschillende groepen gebruikers, die nu al gebruik maken van het sportcentrum, persoonlijk benaderd.

 • Jeugd
  Op 1 november 2016 hebben leerlingen van alle basisscholen in Oldenzaal tijdens een workshop aangeven hoe het sportcentrum er uit moet komen te zien. Per school zijn hiervoor twee à drie leerlingen uitgenodigd. De kinderen hebben aan de hand van foto’s en tekeningen aangeven wat ze in het sportcentrum, en dan vooral het zwembad, terug willen zien. Een superleuke inspirerende middag!

 • Partners sociaal domein
  De partners uit het sociaal domein waaronder de zorginstellingen, Impuls, de Werkwijzer, FC Noaber, etc. , worden nauw betrokken bij de ideeën die ontstaan.

Doelstelling is om zoveel mogelijk informatie op te halen en te zoeken naar verbinding op verschillende onderdelen. Uitgangspunt is dat de activiteiten in het sportcentrum een aanvulling moeten vormen op de activiteiten die al in Oldenzaal plaatsvinden.

Er zijn een aantal activiteien gepland. U leest de data hieronder.

Projectperiode : juli 2016 - januari 2020
Onderzoek naar scenario’s: juli 2016 - juni 2017

Gedetailleerde planning:

 • 10 juli 2017
  Scenario’s opiniërend in Politiek Forum
 • 26 september 2017
  Besluitvorming voorkeurscenario tijdens raadsvergadering
 • 13 november 2017
  Definitieve besluitvorming toekomstig scenario gemeenteraad bij vaststellen Programmabegroting 2018

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën en wensen. Tijdens  het project zullen wij verschillende inloopbijeenkomsten houden waar u van harte welkom bent. Daarnaast kunt u al uw ideeën mailen naar vondersweijde@oldenzaal.nl.  

We organiseren informatieavonden over dit onderwerp. U bent van harte welkom. Houd hiervoor ons nieuws in de gaten.

Volg ons op Facebook

Volg ons op Twitter

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Lian Wienk.