Woonzorgvoorziening Carmelstraat

Aan de Carmelstraat, op het braakliggende terrein achter de Antoniuskerk, is een woonzorgvoorziening gepland voor maximaal 21 woonzorgeenheden. De ontwikkelende partij is Dagelijks Leven. Daarnaast heeft de gemeente het voornemen om daar extra openbare parkeerplaatsen te realiseren.


In november 2019 zijn 200 adressen rondom de beoogde locatie uitgenodigd voor de informatieavond van Dagelijks Leven. Daar zijn de plannen gepresenteerd en konden bewoners vragen stellen. Er wordt een woonzorgvoorziening gerealiseerd voor mensen met geheugenproblematiek. In totaal zijn er 21 woonzorgeenheden beschikbaar. Er wordt gebouwd in twee bouwlagen, met een maximale bouwhoogte van 10 meter.

Aan de zuidzijde van het geplande gebouw worden zes parkeerplaatsen gerealiseerd voor Dagelijks Leven en zestien openbare parkeerplaatsen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de parkeerdruk in de omgeving.

Bekijk PDFde situatietekening.


Uit onderzoek van Alzheimer Nederland en uit de demografische ontwikkelingen blijkt dat het aantal inwoners met geheugenproblemen in de gemeente Oldenzaal de komende jaren sterk zal toenemen. Op basis van cijfers van TNO en Alzheimer Nederland zullen er tussen nu en 2030 gemiddeld jaarlijks 23 extra inwoners binnen de gemeente Oldenzaal worden geconfronteerd met dementie. Na 2030 zal dit aantal verder stijgen. Dit beeld wordt bevestigd in de “Huisvestingsopgave Wonen en Zorg” van 5 februari 2018. Ook is het terug te zien in de lange wachtlijsten. Het onderzoek geeft ook blijk van de behoefte aan intramuraal wonen voor ouderen. De locatie van de Carmelstraat leent zich goed voor een maatschappelijke functie als Dagelijks Leven.


De aannemer is begonnen met de bouw van 21 woonzorgeenheden aan de Carmelstraat. De aannemer verwacht eind april 2022 haar werkzaamheden af te ronden. In de laatste fase van de werkzaamheden zal de gemeente Oldenzaal de openbare ruimte  Aan de zuidzijde realiseren. Er komen zes parkeerplaatsen voor Dagelijks Leven en zestien openbare parkeerplaatsen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de parkeerdruk in de omgeving.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider, Thijs te Riet, bereikbaar per e-mail op t.teriet@oldenzaal.nl of telefonisch op (0541) 58 81 11.