Zuivelstraat

Het huidige vuilwaterriool en de asfaltverharding in de Zuivelstraat zijn aan vervanging toe. Dit is voor ons de kans om de straat klimaatadaptief en aantrekkelijker te maken voor u.


De aanleiding voor de werkzaamheden in de Zuivelstraat is de conditie van het huidige gemengde riool en de asfaltverharding. Het riool is in slechte staat en ook de asfaltverharding is aan het einde van zijn levensduur. Naast een nieuw vuilwaterriool zal de gemeente een regenwaterriool aanleggen en een water bufferende fundering. Het asfalt zal worden vervangen voor een bestrating. Alle klimaat adaptieve maatregelen, ook al zijn ze klein, zijn kansen om de stad weerbaar te maken voor klimaatverandering en heel belangrijk een mooiere en leefbare woonstraat voor de bewoners. 


Vanaf maandag 5 oktober 2020 worden werkzaamheden verricht aan de Zuivelstraat. Timmerhuis groep begint met de werkzaamheden in de Zuivelstraat aan de zijde van de Potskampstraat.

  • Het eerste werkvak zal vanaf de Potskampstraat tot aan huisnummer 29 zijn.
  • Het tweede werkvak loopt van huisnummer 29 tot huisnummer 11.
  • Het laatste werkvak is van huisnummer 11 tot aan de Bentheimerstraat.

De totale werkzaamheden zijn naar verwachting voor 18 december gereed.

Bekijk PDFhet ontwerp.

 
Om overlast en verkeershinder te beperken worden de werkzaamheden in meerdere fasen uitgevoerd. Werken aan het riool brengt vrijwel altijd ongemak met zich mee. Dit hopen we zoveel mogelijk te beperken door duidelijke communicatie. Tijdens de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden zijn de betreffende delen van de Zuivelstraat geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. Fiets- en gemotoriseerd verkeer worden omgeleid. Dit wordt middels bebording aangegeven. Uw perceel blijft altijd te voet (met de fiets aan de hand) bereikbaar.

Om de parkeeroverlast zo klein mogelijk te laten zijn stemmen we de planning zo goed mogelijk integraal af met betrokken partijen. We proberende percelen zo goed mogelijk en zo lang mogelijk open te houden voor verkeer. Mocht u vragen hebben over de planning en uitvoering neem contact op met Joost van Haarst, uitvoerder Timmerhuis Groep, telefoonnummer (0546) 56 23 66.


Door de coronamaatregelen is een informatieavond helaas niet mogelijk. De aanwonenden en overige belanghebbenden, voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden door informatiebrieven op de hoogte gehouden. Onze website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken. Ook worden de plannen aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in het huis-aan-huisblad De Glimlach van Twente.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Thijs te Riet, projectleider van team Realisatie, telefoon (0541) 58 81 11, e-mail: info@oldenzaal.nl

Volg ons op: