Samenwerkende Twentse gemeenten sluiten contract met Vattenfall voor de levering van aardgas

01 december 2022
Laatste nieuws in Oldenzaal

De Samenwerkende Twentse Gemeenten (DSTG) Borne, Enschede, Dinkelland, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Wierden en een aantal partners krijgen met ingang van 1 januari 2023 het aardgas dat ze verbruiken geleverd door Vattenfall. Drie gemeenten - Enschede, Hof van Twente en Losser - tekenden bovendien een overeenkomst met Twence voor de levering van groengas: een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van zowel Twence als de gemeenten. 

Vanwege de Russische inval in Oekraïne zijn er sancties ingesteld tegen Rusland. De Samenwerkende Twentse Gemeenten werden daarom geacht hun contracten te beëindigen met aardgasleverancier SEFE Energy, voorheen Gazprom. Vervolgens is een Europese aanbesteding uitgezet voor de levering van aardgas. Op 2 september kreeg energieleverancier Vattenfall de gunning voor de levering van CO2 gecompenseerd aardgas (aardgas dat na verbranding gecompenseerd wordt, bijvoorbeeld door het planten van bomen). 

Overeenkomst gaat in op 1 januari 2023

De overeenkomst met Vattenfall gaat in op 1 januari 2023 en wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar, met 3 optiejaren. Het uitgebrachte aanbod is marktconform. De inkoopprijzen liggen in lijn met de huidige prijzen op de energiemarkt. Die prijzen zijn wel hoger dan de gasprijs van het contract met SEFE Energy.

Financiële compensatie

Op 18 november heeft weer overleg plaatsgevonden tussen het ministerie van EZK, wethouder Jaimi van Essen (de bestuurlijk trekker in Twente) en de ambtelijke werkgroep van de samenwerkende Twentse gemeenten (DSTG). Daarin is de casus van DSTG en de ontstane situatie geschetst. Het ministerie heeft in dit gesprek de sterke aanbeveling gedaan om de lopende contracten met SEFE Energy definitief op te zeggen, mede omdat er sprake is van een gerechtvaardigd vertrouwen bij Vattenfall. Ook zijn er vier deelnemers aan de aanbesteding die op 1 januari 2023 geen contract meer hebben met een aardgasleverancier. In het gesprek is door het ministerie de toezegging gedaan dat de Twentse gemeenten met lopende contracten tot 1 januari 2025 financieel worden gecompenseerd. DSTG zal aangeven hoeveel de meerkosten uiteindelijk bedragen.

Levering van groengas door Twence

De gemeenten Losser, Hof van Twente en Enschede krijgen vanaf 1 januari 2023 ook groengas geleverd door Twence. Het groengas komt uit de nieuwe mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen. Hiervoor zijn de contracten inmiddels getekend. 

In september 2020 zijn Twence en 10 Twentse gemeenten een samenwerkingsovereenkomst overeengekomen met als doel om verdere stappen te zetten in de verduurzaming van het energieverbruik. Marc Kapteijn, algemeen directeur Twence: “Twence kan en wil samen met de aandeelhoudende gemeenten een actieve bijdrage leveren aan de regionale verduurzaming. We hebben ons ten doel gesteld om in vijf jaar tijd minimaal 50% van het aardgasverbruik van de 10 deelnemende gemeenten als groengas op te wekken. Met dit contract vullen we een deel van de overeenkomst in en leveren we een bijdrage aan de duurzaamheidsambities.” Vanaf 2025 kunnen ook de andere partners in DSTG groengas afnemen van Twence.  

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

 

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier