Verbetering verkeersveiligheid Schapendijk

Er wordt al geruime tijd aangegeven dat er op de Schapendijk regelmatig te hard wordt gereden. De situatie wordt als onveilig ervaren. De komende maanden organiseert de gemeente, in samenwerking met direct omwonenden en Veilig Verkeer Nederland, een tweetal bijeenkomsten waarin de mogelijke verbeteringen voor de straat bedacht zullen worden. De focus van deze verbeteringen ligt niet alleen op fysieke maatregelen maar ook op het verbeteren van het rijgedrag. 

 

Wat gaat er gebeuren?

De komende paar maanden zullen er enkele bijeenkomsten plaatsvinden waarin verschillende mogelijke maatregelen met de direct omwonenden en met Veilig Verkeer Nederland worden besproken. Hoewel er enkele fysieke maatregelen op de weg aangebracht kunnen worden, ligt de grootste verbetering van de verkeersveiligheid toch in het bevorderen van het rijgedrag. De focus ligt daarom vooral op het verbeteren van het rijgedrag in de straat en dit te ondersteunen met verkeersremmende maatregelen op de Schapendijk en een aanpassing van de rotonde aan de Burgemeester Wallerstraat. Na een succesvolle afronding van de bijeenkomsten zullen de besproken acties uitgevoerd worden.

Waarom gaat dit gebeuren?

Er wordt al langere tijd regelmatig te hard gereden op de Schapendijk. De situatie wordt als onveilig ervaren. Dit geldt niet alleen voor de direct omwonenden, maar ook voor de bezoekers van de verschillende sportverenigingen die aan de Schapendijk gevestigd zijn. Eerder dit jaar hebben enkele bewoners van de Schapendijk per brief het verzoek bij de gemeente ingediend om de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeenteraad heeft in april 2017 een raadsbrede motie aangenomen om hier actie in te ondernemen. Het doel van dit project is het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Schapendijk.

Wat betekent dit voor mij?

Hoewel de focus vooral ligt op het verbeteren van het rijgedrag, is het mogelijk dat er, ter ondersteuning, enkele fysieke aanpassingen in de straat aangebracht worden. Hierdoor zal de straat tijdelijk minder goed bereikbaar zijn.

Wie betrekt de gemeente bij de plannen?

De direct omwonenden zijn voor de gemeente een zeer belangrijke partij in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Niet alleen zijn zij het meest bekend met de straat en kunnen daardoor het beste de pijnpunten aanwijzen, maar zij kunnen mogelijk ook meehelpen in het uitvoeren van acties voor gedragsverbetering. Naast de direct omwonenden worden ook de verschillende sportverenigingen zoals FC Berghuizen, TC Zuid-Berghuizen en Klootschietvereniging De Toekomst bij het project betrokken. De verschillende acties voor gedragsverbetering zullen bedacht worden in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.

PDFPresentatie Schapendijk.pdf

 • 7 september 2017: informatiebijeenkomst voor direct omwonenden en verenigingen
 • Week 37 / 38: instellen verkeerswerkgroep
 • 2e helft van september: 0-meting gemeente
 • t/m begin oktober: eerste bijeenkomst
 • t/m eind oktober: tweede bijeenkomst
 • t/m eind november: uitvoeren acties en handhaving politie/lasergun VVN
 • t/m eind december: 1-meting gemeente, effectmeting subjectief en evaluatie
 • werkzaamheden in meerdere fases vanaf medio mei tot 1 augustus 2018.

  Meer informatie over de afsluitingen en omleidingen: oldenzaal.nl/wegwerkmeldingen

 

 • Volg ons op Facebook.
 • Volg ons op Twitter

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker mobiliteit Roderik Tonen.

Content for item 4