Kansspelautomatenvergunning

Als u één of meer kansspelautomaten wilt plaatsen in uw horecabedrijf dan heeft u een vergunning nodig: de zogeheten aanwezigheidsvergunning. De aanwezigheidsvergunning is niet nodig voor een behendigheidsautomaat. Bijvoorbeeld voor een flipperkast. 

Vergunning aanvragen of melding doen?

De vergunning aanvragen of een melding doen kan via de Vergunningenchecker. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Vergunningintaker

 

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een aanwezigheidsvergunning zijn:

  • voor een periode van 12 maanden voor één kansspelautomaat € 56,50
  • voor een periode van 12 maanden voor twee of meer kansspelautomaten:
    - voor de eerste kansspelautomaat € 56,50
    - voor iedere volgende kansspelautomaat € 34,00

Een vergunning voor het plaatsen van kansspeelautomaten wordt alleen verleend als er sprake is van een hoogdrempelige horecaonderneming. Een hoogdrempelige horecaonderneming is een bedrijf:

  • dat in het bezit is van een geldige Drank- en Horecavergunning;
  • waarbij het café- of restaurantbezoek op zichzelf staat en er geen andere activiteiten plaatsvinden waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend;
  • waarbij de activiteiten zich in belangrijke mate richten op personen van achttien jaar of ouder.

Aan hoogdrempelige ondernemingen kan een vergunning worden verleend voor maximaal twee kansspelautomaten.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11