Speelautomatenvergunning

Als u één of meer kansspelautomaten wilt plaatsen in uw horecabedrijf dan heeft u een vergunning nodig: de zogeheten aanwezigheidsvergunning. De aanwezigheidsvergunning is niet nodig als er zonder voorafgaande betaling kan worden gespeeld of als er geen prijzen of premies gewonnen kunnen worden. U kunt u voor maximaal twee speelautomaten een vergunning krijgen.

Als u een aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten aanvraagt, dan moet u gebruik  maken van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. U moet het aanvraagformulier volledig ingevuld toesturen aan de afdeling Publiekszaken van de gemeente Oldenzaal. Dat kan per post of u kunt het per e-mail versturen naar info@oldenzaal.nl. U kunt het formulier ook afgeven aan de medewerkers van de Publieksbalie in het stadhuis.

De aanvraag aanwezigheidsvergunning speelautomaten kunt u downloaden. U kunt het formulier ook afhalen bij de Publieksbalie in het stadhuis.

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een aanwezigheidsvergunning zijn:

  • voor een periode van 12 maanden voor één kansspelautomaat € 56,50
  • voor een periode van 12 maanden voor twee of meer kansspelautomaten:
    - voor de eerste kansspelautomaat € 56,50
    - voor iedere volgende kansspelautomaat € 34,00

Een vergunning voor het plaatsen van speelautomaten wordt alleen verleend als er sprake is van een hoogdrempelige horeca-onderneming. Een hoogdrempelige horeca- onderneming is een bedrijf:

  • dat in het bezit is van een geldige Drank- en Horecawetvergunning;
  • waarbij het café- of restaurantbezoek op zichzelf staat en er geen andere activiteiten plaatsvinden waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend;
  • waarbij de activiteiten zich in belangrijke mate richten op personen van achttien jaar of ouder.

Aan hoogdrempelige ondernemingen kan een vergunning worden verleend voor maximaal twee kansspelautomaten.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11