Subsidie jeugdsport

Sport is een vorm van vrijetijdsbesteding die bijdraagt aan gezondheid en fitheid en aan zelfontwikkeling. Daarnaast draagt sport bij aan de leefbaarheid en de uitstraling van de stad en aan de maatschappelijke participatie van haar inwoners. Het gemeentelijk sportbudget wordt besteed aan het beheren en exploiteren van sportaccommodaties, sportstimulering en het verstrekken van subsidies. In de beleidsnota wordt aandacht geschonken aan deze aspecten in de sport.

Oldenzaal kent 30 sportverenigingen, die tezamen circa 9.000 leden tellen. Ook buiten verenigingsverband wordt veel gesport, bijvoorbeeld via een sportscholen, het sociaal cultureel werk, bedrijfssport of gewoon ongeorganiseerd. Het college stelt voor 2022 een subsidieplafond van € 29.869,00  vast voor stimulering van jeugdsport.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

U kunt online een aanvraag indienen voor de jeugdsportsubsidie. Alleen aanvragen die compleet én tijdig worden ingediend, worden in behandeling genomen. Particulieren kunnen aanvragen met DigiD; bedrijven kunnen eHerkenning gebruiken.

Subsidieaanvraag met DigiD

Subsidieaanvraag met eHerkenning

Heeft u nog vragen, of lukt het u niet om de aanvraag online in te dienen, neemt u dan contact op via telefoonnummer (0541) 58 81 11 of via subsidies@oldenzaal.nl.

Gemeente Oldenzaal kent twee sportsubsidies, de jeugdsportsubsidie en de accommodatiesubsidie.

Jeugdsportsubsidie

Sportverenigingen krijgen subsidie voor het aantal jeugdleden. Om jeugdsportsubsidie aan te vragen dient u jaarlijks vóór 15 november in het jaar voorafgaand het jeugdsportsubsidieformulier digitaal in te vullen. Wij willen graag weten of sportverenigingen meer of juist minder leden krijgen, daarom wordt u gevraagd om ook de bijlage van het jeugdsportsubsidieformulier in te vullen. Hierdoor kunnen we namelijk zien of we genoeg doen aan het bevorderen van sport. En misschien blijkt wel dat we ons juist nóg meer moeten inzetten of op een andere manier. Komt uw vereniging niet voor jeugdsportsubsidie in aanmerking? Dan vinden we het fijn als u het formulier toch invult. De gegevens gebruiken we namelijk ook voor het maken van een overzicht van de Oldenzaalse sportgemeenschap.

Accommodatiesubsidie

Sporters die een sportzaal of -veld huren, betalen minder dan de kostprijs. Oldenzaal kent hiervoor de accommodatiesubsidie. Deze accommodatiesubsidie is verwerkt in de tarieven.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11