Ontwikkeling woongebied Stakenbeek

Wonen in het groen aan de rand van het centrum. Dat kan straks in het woongebied Stakenbeek. Het is de bedoeling om 130 woningen in dit gebied te realiseren, variërend van appartementen (in de huur- en koopsfeer) tot rijwoningen, twee-onder-een-kap-woningen en vrije kavels. Je woon-droom realiseren met anderen via een CPO project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) behoort ook tot de mogelijkheden.

Als gevolg van klimaatverandering, de droge zomers en het coronavirus (problemen bij de levering van planten) konden we de definitieve beplanting in het voorjaar van 2020 niet aanplanten. Als tussenoplossing zijn er daarom mooie tijdelijke bloemenlinten gecreëerd. De groenstroken zijn ingezaaid met een bloemenmengsel dat voornamelijk bestaat uit éénjarige planten. Dit bloemenmengsel is zeer geschikt als voedselbron voor insecten, met name voor bijen en vlinders.

Eind september heeft uiteindelijk de aanbesteding van het groen plaatsgevonden. Het werk is gegund aan Hoveniers- en Bestratingsbedrijf Vije. Onder het kopje ‘Documenten’ vindt u de tekeningen. Daarop ziet u hoe het groen wordt aangeplant. Zodra de bouwaannemers klaar zijn, maken we de overige straten woonrijp. Vervolgens plaatst Vije in het plantseizoen de bomen en planten

Bekijk de interactieve kavelkaart


Het woongebied Stakenbeek wordt ontwikkeld tot een mooie woonlocatie aan de rand van het centrum. In het gebied tussen de spoorlijn, de Parallelstraat, de Helmichstraat, de Stakenbeek en de Burgemeester Wallerstraat/ Spoorstraat worden ongeveer 130 woningen gerealiseerd.

Wanneer worden de kavels uitgegeven?

Begin 2016 is de eerste uitgifte van particuliere kavels in woongebied Stakenbeek gestart. Het ging om het gebied tussen de Enschedesestraat en De Spinner.  De tweede uitgifte is gestart in september 2018. Dit betreft het gebied tussen De Spinner en de Helmichstraat. Bij de eerste uitgifte was veel vraag naar kavels voor vrijstaande woningen. Ook de vraag naar grotere kavels kwam nadrukkelijk naar voren. Daarom biedt de gemeente bij de tweede uitgifte dertien kavels voor vrijstaande woningen met verschillende grootte aan.

Worden er ook kavels via projectontwikkelaars uitgegeven?

Ja, een rij van zes woningen (twee rijen van drie woningen) aan de Bisschop Balderikstraat en vier blokken van twee en twee vrijstaande woningen aan De Wever en De Snijder. Deze woningen worden gerealiseerd door ImRo.
Heeft u belangstelling voor een van de woningen van de projectontwikkelaar? Neem dan contact op met onderstaande makelaar:

  • Home Makelaars, telefoonnummer (0541) 53 25 00

Sociale huurwoningen?

WBO Wonen heeft in dit woongebied vijftien betaalbare en duurzame grondgebonden huurwoningen gerealiseerd. Deze woningen zijn interessant voor 1- en 2 persoonshuishoudens en starters. De woningen zijn gebouwd aan De Wever, langs de Groene Loper.

 

Vanaf 28 april 2021 is de Bisschop Balderikstraat afgesloten voor het doorgaand verkeer. Deze straat en een aantal zijstraten krijgen de definitieve bestrating en daarnaast wordt de openbare ruimte ingericht. In het najaar wordt het overig groen aangelegd. De woningen blijven te voet altijd bereikbaar via het trottoir of tijdelijke loopschotten. De straten worden per fase compleet afgesloten en het doorgaand verkeer wordt door middel van een omleidingsroute via de zijstraten omgeleid. Op onderstaande tekening is de fasering van de werkzaamheden in beeld gebracht.

afbeelding_werkzaamheden_april2021

(tekst: 7 april 2021)

Van woensdag 3 maart tot en met vrijdag 5 maart maakt de aannemer Wegenbouw Lansink een rioolaansluiting ter hoogte van de Bisschop Balderikstraat 15-17. Het verkeer kan via rijplaten door de berm zijn weg vervolgen. De straat wordt niet afgesloten. Op het voormalig steendepot van de gemeente en het terrein van sportschool Marian worden woningen gebouwd. Het gaat om appartementen, vrijstaande – en rijtjeswoningen. Voor deze woningen is deze aansluiting op het bestaande riool nodig.

((tekst: 1 maart 2021)


Vrijdag 19 februari zijn 5 esdoorns verplaatst naar een andere locatie. De bomen stonden aan de Helmichstraat en staan nu bij de geluidswal aan de Wever.

Waarom zijn deze bomen verplant? Deze esdoorns stonden aan de Helmichstraat, op het terrein van sportschool Marjan en de oude gemeentelijke opslag. Daar worden nieuwe woningen en appartementen gebouwd. De kans is groot dat door deze bouwwerkzaamheden de bomen beschadigd zouden raken of het niet zouden overleven. De bomen zijn in goede conditie en verplantbaar. Om die reden zijn de bomen verplant en hoeven geen gezonde bomen gekapt te worden. Het voordeel is ook dat nu aan de Wever al redelijk grote bomen staan. Langs de Helmichstraat worden weer nieuwe jonge bomen aangeplant, die passen in de nieuwe inrichting van de openbare ruimte.

afbeelding_bomen_aan_De_Wever

(tekst: 24 februari 2021)


Houd hiervoor ons nieuws in de gaten.


Wilt u meer informatie over dit project? Bekijk de presentatie van de informatiebijeenkomst van 29 oktober 2015:

Praktische informatie

Beplantingsplan


Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Anneke van Oss, projectleider woongebied Stakenbeek. Hebt u vragen over de uit te geven kavels dan kunt u contact opnemen met Cora Muijderman.