document iconStemmen bij volmacht

Als het niet mogelijk is om zelf te stemmen – bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan uw volmacht stem alleen tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen. Daarbij gelden de volgende regels:

  • de gemachtigde is niet uitgesloten van het kiesrecht
  • bij een onderhandse volmacht staat de gemachtigde en uzelf in Oldenzaal als kiezer geregistreerd
  • een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen
  • de volmacht stem wordt tegelijk met de eigen stem uitgebracht

Stemmen bij volmacht kan op 2 manieren: via een onderhandse volmacht of via een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Om onderhands een machtiging te geven, vult u de achterkant van de stempas in. U en uw gemachtigde zetten allebei een handtekening. Bij het stemmen laat de gemachtigde een (kopie van een) identiteitsbewijs zien van de volmachtgever. Het identiteitsbewijs is maximaal 5 jaar verlopen. Het invullen van de achterkant van de stempas kan tot en met woensdag 22 november. Een volmacht die is gegeven door overdracht van de stempas kan u tot het stemmen intrekken.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Oldenzaal woont. Of wanneer u iemand uit Oldenzaal of een andere gemeente wilt machtigen voordat de stempassen zijn verzonden.
Dit doet u als volgt: U vraagt uw volmachtbewijs aan bij de publieksbalie. Dit kan zonder afspraak tot uiterlijk dinsdag 21 november 12.00 uur. U neemt een identiteitsbewijs mee en de gegevens van de gevolmachtigde (bijvoorbeeld kopie legitimatiebewijs). We maken voor u dan een volmachtpas aan die u zelf nog moet overhandigen aan de gevolmachtigde.

Als de aanvraag is goedgekeurd, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs thuisgestuurd. Daarmee kan hij/zij namens u stemmen. De gevolmachtigde hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs te laten zien bij het stemmen. 

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier