payment iconSubsidie energielasten maatschappelijke organisaties

Voor maatschappelijke organisaties is een tijdelijke subsidie in de energielasten mogelijk. Lees de voorwaarden hieronder.

Beschrijving

Voor maatschappelijke organisaties (sport en cultuur) die directe (financiële) problemen ervaren door de stijgende energielasten en waarvan de continuïteit en het voortbestaan hierdoor worden bedreigd wordt,  is een gemeentelijk vangnet ingericht. Dit vangnet is alleen beschikbaar indien uw organisatie of vereniging geen recht heeft op (landelijke) voorliggende regelingen. 

Het Oldenzaalse vangnet is in de vorm van een incidentele subsidie die wordt berekend door het verschil tussen het elektriciteits- en gastarief van peildatum 1 januari 2021 en van peildatum 1 januari 2023. Bij een stijging van 50% of meer, wordt het verschil vermenigvuldigd met het verbruik van geheel 2022. Hiervan wordt 75% gecompenseerd tot een maximum van € 10.000.

Voorwaarden

Voor deze subsidie gelden een aantal voorwaarden. De organisatie/vereniging:

 • heeft een permanente locatie in Oldenzaal met een eigen energiecontract, of een energiecontract dat wordt doorbelast.
 • heeft geen winstoogmerk.
 • heeft onvoldoende reserves om de stijging op te vangen
 • heeft een verbruik van elektriciteit van meer dan 5.000 kWh per jaar en/ of een gasverbruik van meer dan 2.500 m3 per jaar in het jaar 2022
 • kan aantonen in redelijkheid mogelijke inspanningen te hebben verricht om het energieverbruik te  verlagen.
 • komt niet in aanmerking voor landelijke of andere voorliggende regelingen, zoals bijvoorbeeld de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). 

Aanvragen

Bij de aanvraag moet u dat u de volgende documenten aanleveren: 

 • Tarievenoverzicht en/of factuur van januari 2021 en januari 2023.
 • Jaarverbruik elektriciteit en gas van het gehele jaar 2022.
 • Indien u voor het eerst subsidie aanvraagt bij de gemeente Oldenzaal: een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Overzicht van de mogelijke steunmaatregelen vanuit andere (overheids)instanties die zijn aangevraagd om de gevolgen van de stijgende energieprijzen op te vangen.
 • Jaarrekening van 2022 (concept, indien definitieve jaarrekening nog niet aanwezig is).

U kunt de subsidie kan online aanvragen.

Vaststelling

Om de verleende subsidie definitief vast te stellen, dient u een vaststellingsaanvraag in te dienen. Dit kan vanaf 1 januari 2024 en tot 1 juli 2024. De vaststellingsaanvraag komt 1 januari hier online. 

Houd er rekening mee dat u de vaststellingsaanvraag volgende documenten moet aanleveren:

 • Definitieve jaarrekening van 2022.
 • Indien toegekend: beschikking van landelijke toegekende regelingen. 

Vragen?

Heeft u nog vragen, of lukt het u niet om de aanvraag online in te dienen, neemt u dan contact op via telefoonnummer (0541) 58 81 11 of via subsidies@oldenzaal.nl
 

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier