Subsidie evenementen

De gemeente wil het toeristisch-recreatief product Oldenzaal ontwikkelen en versterken, zodat er economische en sociale voordelen optreden voor de gehele gemeente. Investeringen zullen bijdragen aan de versterking van het imago van de stad, zorgen voor economische ontwikkeling en bevorderen het leefklimaat voor de lokale bevolking.

Om uitvoering te kunnen geven aan het toeristisch-recreatief beleid stelt de gemeente jaarlijks, met vaststelling van de gemeentelijke begroting, een financieel budget beschikbaar. Een deel van dit budget wordt ingezet voor sponsoring van evenementen in Oldenzaal en stimulering van toeristisch-recreatieve productontwikkeling. U vindt de subsidieregeling op onze website.

U kunt het subsidieaanvraag indienen via onze website.

Subsidieregeling evenementen

In Oldenzaal worden diverse evenementen georganiseerd waardoor Oldenzaal zichzelf als “Oldenzaal, de Glimlach van Twente” op de kaart zet. Het college hecht veel waarde aan evenementen en heeft hiervoor financiële middelen beschikbaar in de vorm van subsidie.

Organisatoren van evenementen kunnen subsidie aanvragen als er een tekort is in de begroting van het evenement. In de subsidieregeling evenementen zijn een aantal voorwaarden opgesteld. Een belangrijke voorwaarde is dat evenementen voor veel mensen toegankelijk zijn en het mensen stimuleert om mee te doen. Er is een verdeling gemaakt in kleine, middelgrote of grote evenementen met een bijbehorende subsidiebedrag.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11