Taken van het college

Het college bestuurt de gemeente. Het bereidt de beslissingen van de gemeenteraad voor en voert die uit. Het college bepaalt hoe het gemeentelijke beleid, dat wordt uitgestippeld door de gemeenteraad, moet worden uitgevoerd door de ambtenaren. Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. De gemeentesecretaris ondersteunt het college bij zijn werkzaamheden.

Het college komt elke dinsdag bijeen om te vergaderen. De notulen van deze vergaderingen zijn openbaar en vindt u bij de nieuwsberichten onder het menu Bestuur.
De burgemeester en/of de wethouders kunnen aanwezig zijn bij gemeenteraadsvergaderingen, bestuurlijke bijeenkomsten, commissies en netwerkbijeenkomsten.

De burgemeester is voorzitter van het college en let erop dat het besluiten op de juiste manier neemt. De wethouders hebben elk hun eigen portefeuille, zoals sport, marktwezen, midden- en kleinbedrijf, onderwijs, cultuur, etc. Hierover overleggen ze regelmatig met ambtenaren, burgers en belangengroeperingen.