TCC-locatie Lyceumstraat: behoud historie en vernieuwbouw

31 januari 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar verschillende scenario’s voor vernieuwbouw van de locatie van Twents Carmel College aan de Lyceumstraat. Het schoolbestuur en het college van B&W hebben hun voorkeur uitgesproken: zij gaan voor het scenario waarbij het monumentale gedeelte van het gebouw wordt gerevitaliseerd. De monumentale onderdelen blijven bestaan. Daarnaast wordt het gedeelte dat niet monumentaal is aan de binnenkant volledig gestript en opnieuw opgeknapt. Dit is het deel dat grenst aan de Lyceumstraat en de Titus Brandsmastraat. De gevel en het dak blijven behouden. Ook komen er twee nieuwe gymzalen in plaats van de huidige gymzalen. Het voorkeursscenario komt voort uit de wens van de gemeenteraad het aanzicht van de school te behouden. 

Maaike Rödel, wethouder onderwijs: “Er is in korte tijd veel werk met elkaar verzet. Na de raadsvergadering in oktober 2022 hebben we aanvullende scenario’s voor de Lyceumstraat onderzocht. Erg mooi dat we weer een stap verder zijn. We hebben een grote huisvestingsopgave van het onderwijs in Oldenzaal. Elke stap brengt ons dichter bij onze ambitie: gezonde en duurzame schoolgebouwen passend bij de onderwijsvisie van de schoolbesturen”. 

Marjan Weekhout, rector Twents Carmel College: “We hebben intensief met de gemeente samengewerkt om tot dit scenario te komen, waarin verschillende belangen meewogen. TCC heeft de missie om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen in Noordoost-Twente. Daarbij hoort ook een schoolgebouw dat zoveel mogelijk voldoet aan alle eisen en waar een gezond klimaat heerst.” 

Financieel en inhoudelijk beste optie

TCC en gemeente Oldenzaal zijn van mening dat dit vernieuwbouw-scenario het beste past bij de doelstellingen van het Oldenzaals Integraal Huisvestingsplan (IHP): kwalitatief, kwantitatief en financieel toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Oldenzaal. Financieel is dit veruit het meest aantrekkelijke scenario. De investering bedraagt zo’n € 20 miljoen. De levensduur van een groot deel van het gebouw wordt met 40 jaar verlengd waardoor de totale kosten over deze periode het laagst zijn. 

Daarnaast blijft de historie van het gebouw aan de buitenkant volledig zichtbaar en blijven de monumentale onderdelen aan de binnenzijde ook bestaan.

Bovendien is het onderwijs aan de Lyceumstraat in dit scenario voor een lange tijd geborgd doordat het schoolgebouw, veel beter dan nu het geval is, aan wensen en eisen van hedendaags en toekomstig onderwijs voldoet. 

Vervolg

De gemeenteraad beslist op 6 maart 2023 over het voorstel. Na besluitvorming door de raad wordt het scenario verder uitgewerkt in een kredietaanvraag en een bouwplan. Volgens de IHP-planning starten de werkzaamheden voor de vernieuwbouw in het kader van het IHP aan de Lyceumstraat in 2025. 

(foto: Carlo ter Ellen)

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

 

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier