Terrasvergunning

Wilt u als horecaondernemer een terras op of aan de openbare weg exploiteren? Dan heeft u een terrasvergunning nodig. Een terrasvergunning wordt verleend op eigen grond of op gemeentegrond die in de nabijheid  van de horeca-inrichting is gelegen. Bij het verlenen van de terrasvergunning wordt er getoetst aan:

  • woon- en leefklimaat omwonenden;
  • doorgang voor voetgangers- en overige verkeer, en
  • Brandveiliggebruik en basis hulpverlening overige plaatsen (BGBOP). 

 

Een aanvraag terrasvergunning kost € 75,00.

Daarnaast worden op basis van de precarioverordening jaarlijkse kosten in rekening gebracht voor het gebruiken van gemeentegrond.

Waaraan moet u voldoen? Om in aanmerking te komen voor een terrasvergunning, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Het gebruik brengt geen schade toe aan de weg en levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid;
  • Het gebruik vormt geen belemmering voor een doelmatig gebruik van de weg;
  • Het gebruik vormt geen belemmering voor het beheer en onderhoud van de weg;
  • Het gebruik doet geen afbreuk aan andere publieke functies van de openbare ruimte of aan het uiterlijk daarvan.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11