Bijdrage toegangscontrole


U kunt in aanmerking komen voor een incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen. Per aanvrager kan een eenmalige bijdrage worden toegekend.

Als onderdeel van de coronamaatregelen worden in de horeca, kunst- en cultuursector, professionele sport en evenementensector Coronatoegangsbewijzen (CTB) ingezet. De overheid stelt geld beschikbaar om de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken. Deze regeleing geldt vooralsnog tot en met 31 december 2021.

De bijdrage bedraagt voor eendaagse evenementen € 250, in andere gevallen € 500.

Het gaat om een bijdrage in de volgende kosten:

  1. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten
  2. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1.
  3. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten
  4. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren
  5. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4. Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep worden gedaan op het BTW-compensatiefonds. 

Aanvragen

U kunt de eenmalige bijdrage aanvragen door PDFhet aanvraagformulier te downloaden, volledig in te vullen en daarna te mailen naar factuur@oldenzaal.nl