TONK

De tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) biedt een tijdelijke en gedeeltelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten, met name in de woonlasten en de kosten van gas, water en elektriciteit. De tegemoetkoming is bedoeld voor iedereen die door de coronamaatregelen in problemen is gekomen met de betaling van deze vaste lasten.

Er gelden een aantal voorwaarden:

  • er is sprake van een plotseling, onvoorzienbaar en onvermijdelijk inkomensverlies als gevolg van coronamaatregelen. 
  • het inkomenverlies in januari 2021 bedraagt 30% of meer ten opzichte van het inkomen van januari 2020.
  • de vaste lasten kunnen als gevolg daarvan niet meer worden voldaan uit het resterend inkomen.
  • er is geen andere regeling waarop een beroep kan worden gedaan voor deze kosten.

De tegemoetkoming kan betrekking hebben op een periode van maximaal 6 maanden tussen 1 januari 2021 tot en met 31 juni 2021. U kunt hieronder een aanvraag voor de TONK indienen. Wij beoordelen uw aanvraag dan zo spoedig mogelijk. Als u recht hebt op een tegemoetkoming ontvangt u daarvan schriftelijk bericht. De tegemoetkoming wordt daarna als eenmalig bedrag betaald.

Een aanvraag TONK kan tot uiterlijk 31 juli 2021 worden ingediend.

U kunt een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen. Daarbij wordt gekeken naar:

  • uw inkomen in januari 2020
  • uw inkomen in januari 2021
  • de woonlasten in januari 2021

Zorg dat u deze gegevens en bewijsstukken bij de hand hebt als u een aanvraag indient.

Dien een aanvraag in 

Heeft u een aanvraag ingediend? Dan beoordelen wij uw aanvraag en nemen zo spoedig mogelijk een besluit. U ontvangt van ons een schriftelijke reactie (beschikking) waarin u ons besluit leest. 

De TONK is een tijdelijke regeling die gebaseerd is op gemeentelijke beleidsregels. Deze regeling geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 juni 2021. U kunt voor de gehele periode een tegemoetkoming vragen maar ook voor een kortere periode. U vraagt de TONK aan voor een kortere periode als u verwacht dat u slechts een deel van de periode een beroep hoeft te doen op deze tegemoetkoming.

Het beschikbare inkomen zal altijd voor een deel moeten worden aangewend voor vaste lasten. Daarmee wordt ook bij deze tegemoetkoming rekening gehouden. Voor woonlasten is dat bedrag vastgesteld op € 430 per maand; voor gas, water en elektriciteit is dat bedrag € 158 per maand. Zijn uw kosten minder dan deze bedragen? Dan komt u niet in aanmerking voor de TONK. Ook geldt voor de tegemoetkoming een maximumbedrag van € 2.000 voor de gehele periode.

Of de TONK na 1 juli 2021 wordt voortgezet is afhankelijk van de rijksoverheid en de maatregelen in verband met het coronavirus.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11.