Vacature: lid commissie bezwaarschriften, kamer ARV

Wij zoeken een enthousiast lid voor de commissie bezwaarschriften, kamer ARV.

De commissie bezwaarschriften is geheel onafhankelijk en adviseert de gemeentelijke bestuursorganen over de bij hen ingediende bezwaarschriften. De commissie bezwaarschriften bestaat uit twee kamers. De kamer algemene zaken, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (ARV) en de kamer sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning (SZMO). Voor de kamer ARV zoeken wij een lid.

Wat gaat u doen?

De commissie hoort de indieners, overige belanghebbenden en het betrokken bestuursorgaan en brengt een schriftelijk advies uit aan dat bestuursorgaan. De kamers bestaan uit een voorzitter en drie leden. Tijdens de hoorzitting zijn de voorzitter en twee leden aanwezig. Zij worden ondersteund door een ambtelijke secretaris. De leden nemen door middel van een roulatiesysteem deel aan de hoorzittingen.

Bekijk de Verordening behandeling bezwaarschriften Oldenzaal 2014.

 • De kamer ARV

  De kamer ARV adviseert over bezwaren op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in de ruimste zin en over alle bezwaren die niet op het gebied van de kamer SZMO liggen en niet gaan over personeelszaken en belastingzaken. De kamer ARV houdt gemiddeld eens in de vier weken op donderdagavond de hoorzitting.
   
 • De kamer SZMO

  De kamer SZMO adviseert over bezwaren op het gebied van het domein Maatschappij waaronder Participatiewet, Jeugdwet en Wmo, tegemoetkoming kinderopvang en de Regeling gehandicaptenparkeerkaart.


De benoeming is voor vier jaar met een eventuele herbenoeming voor vier jaar.

Wat vragen wij?

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Relevante kennis van en ervaring met bestuursrecht.
 • Kennis van de Wabo, Wro en handhaving is een pré.
 • Ervaring met de behandeling van bezwaarschriften is een pré.
 • Kennis van en inzicht in het functioneren van het (lokaal) openbaar bestuur en de ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen daarin.
 • In staat om een goede belangenafweging te maken.
 • Brede maatschappelijke en sociale betrokkenheid.
 • Theorie kunnen vertalen naar de praktijk en oplossingsgericht denken.
 • Overtuigend adviseur.
 • Analytisch vermogen en kundigheid in het helder motiveren van een oordeel.
 • Communicatief sterk en sociaalvaardig richting burgers, bestuur en mede-commissieleden.
 • Onafhankelijkheid ten opzichte van de gemeente Oldenzaal. U maakt geen deel uit van en bent niet werkzaam voor een bestuursorgaan waarvan de besluiten kunnen worden voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften/kamer ARV.

Ons aanbod

De voorzitter en leden ontvangen per dagdeel (ochtend, middag of avond) een vergoeding van € 247,38 en een reiskostenvergoeding van € 0,37 per kilometer.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erica Slot, juridisch adviseur of met Annet Guns, teamleider interne dienstverlening, telefoon (0541) 58 81 11 of stuur een e-mail naar bezwarencommissiearv@oldenzaal.nl.

Interesse in deze functie?

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 7 juni 2019. Deze kunt u richten aan het college van de gemeente Oldenzaal en mailen aan sollicitatie@oldenzaal.nl o.v.v. “Lid commissie bezwaarschriften”. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 24 juni 2019.