Van 40 naar 1300 openbare laadpunten in Oldenzaal

23 mei 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

Het aantal elektrische auto’s neemt sterk toe. Dat is nodig om de klimaatdoelen te halen. Vanaf 2030 zijn alle nieuwe auto’s zonder uitstoot. Voor een belangrijk deel zijn dat batterij-elektrische auto’s. Deze auto’s kunnen alleen rijden als de openbare laadinfrastructuur op orde is. Om dit voor elkaar te krijgen heeft de gemeente Oldenzaal een integrale laadvisie gemaakt.

Alle overheden hebben in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (klimaatakkoord) afspraken gemaakt om samen te werken aan voldoende laadinfrastructuur in de openbare ruimte. Eén van de afspraken is dat gemeenten zorgen voor een integrale laadvisie en een plaatsingsbeleid. Met deze plannen moeten zij de laadinfrastructuur op orde krijgen. De gemeente Oldenzaal faciliteert het gebruik van schone, elektrische auto's. En wil daarom meer openbare elektrische oplaadpalen in de stad. De gemeente Oldenzaal ondersteunt dus graag de gemaakte afspraken en heeft een Integrale Laadvisie gemaakt. Deze visie geeft de eerstvolgende jaren richting aan de ontwikkeling van een dekkend, toegankelijk, betaalbaar en veilig netwerk van laadinfrastructuur voor alle elektrische auto’s.

Aantal laadpunten in Oldenzaal

Op dit moment zijn er ongeveer 40 openbare laadpunten in Oldenzaal. In 2025 zijn ongeveer 300 openbare laadpunten nodig in Oldenzaal om in de laadbehoefte van elektrische personenauto’s te voldoen (schatting van ElaadNL). In 2030 groet dit aantal naar schatting verder naar ongeveer 640 en in 2035 naar 1300 openbare laadpunten. De gemeente Oldenzaal wil in en rondom het centrum een grote hoeveelheid extra laadpalen plaatsen. Met de Integrale Laadvisie als visiedocument kunnen de goede stappen gezet worden om de laadinfrastructuur in Oldenzaal uit te breiden.

Meer informatie over laadpalen?

Via de webpagina oldenzaal.nl/openbare-laadpalen-voor-elektrisch-rijden vindt u de integrale laadvisie en meer informatie. Zoals hoe u een laadpaal in de openbare ruimte kunt aanvragen. Voor het geval u geen mogelijkheid heeft om een laadpaal op privéterrein te plaatsen.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier