Whatsapp buurtpreventie

Een App groep om een oogje in het zeil te houden

Overal in Oldenzaal maken steeds meer mensen gebruik van een buurt WhatsApp groep om gezamenlijk een oogje in het zeil te houden in hun straat, buurt of wijk en verdachte situaties te melden bij de politie. Extra oren en ogen voor de politie; dat is wat een WhatsApp groep betekend. Doordat er relatief snel en eenvoudig veel buurtbewoners kunnen worden bereikt, is het voor inbrekers en andere ongenodigde gasten lastiger om hun slag te slaan. Als gemeente moedigen we dit soort buurtinitiatieven aan.

Hoe werkt het, zo’n buurt WhatsApp groep?

U kunt in een WhatsApp- groep maximaal 256 deelnemers toevoegen. Het is een gemakkelijke en snelle manier om informatie uit te wisselen onder de deelnemers. Denk bijvoorbeeld aan informatie over personen die opmerkelijk gedrag vertonen of aan bijzondere situaties die vraagtekens oproepen. Het opstarten van een WhatsApp groep buurtpreventie is een initiatief van buurtbewoners. Eén buurtbewoner richt een nieuwe groep op en is daarmee beheerder van de groep. Deze persoon onderhoudt ook de contacten met politie en gemeente.

Wij zijn een WhatsApp buurtpreventie gestart, wat nu?

Gemeente en politie willen u ook graag preventief waarschuwen, bijvoorbeeld bij een inbraakgolf. Wij sturen dan een informatiebericht naar de beheerder van de groep met het verzoek deze te delen in de whatsapp groep. Wilt u daarom PDFdit formulier invullen en mailen naar info@oldenzaal.nl, t.a.v. team Veiligheid. Het is ook verstandig om uw groep aan te melden op www.wabp.nl. Op die manier kunnen andere inwoners van Oldenzaal zien of er in hun buurt al een WhatsApp buurtpreventie groep bestaat waarbij zij zich kunnen aansluiten.