Bouwen in Oldenzaal

In een dynamische stad als Oldenzaal wordt geregeld gebouwd.

Hierbij kan het gaan om woningen, bedrijfspanden, complexen waar wonen en zorgen worden gecombineerd of om wegen. Soms zijn het op zichzelf staande projecten, maar soms coördineert de gemeente de ontwikkeling van een compleet gebied. Informatie over al dit soort activiteiten is hier te vinden.

Maar ook als u zelf wilt gaan bouwen of een nieuw stukje grond wilt kopen, dan vindt u hierover informatie op deze plek.

Visies en beleidsregels

In de gemeente Oldenzaal zijn diverse visies en beleidsregels van kracht. Lees onze woonvisie, stadsvisie, detailhandelvisie en structuurvisie.

Lees verder

Bouwen en verbouwen

Wie een woning of bedrijfspand wil (ver)bouwen heeft in bepaalde gevallen een vergunning nodig.

Lees verder

Welstand

Vergunning plichtige bouwwerken en reclames dienen volgens de Woningwet te voldoen aan redelijke eisen van welstand.

Lees verder

Omgevingsvergunning

Wie wil (ver)bouwen of iets aan zijn omgeving wil veranderen op het gebied van ruimte en milieu, heeft in bepaalde gevallen een vergunning nodig.

Lees verder

Slopen

U vindt hier informatie over in welke gevallen u kunt volstaan met een sloopmelding en wanneer u een vergunning moet aanvragen.

Lees verder

Kappen

Niet in alle gevallen is een kapvergunning nodig. Lees hier wanneer en hoe u een kapvergunning moet aanvragen.

Lees verder