Verbouwing kleedkamers bij sportparken De Weschterik en ’t Venterinck

03 oktober 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

De kleedkamers van sportparken De Weschterik en ‘t Venterinck in Oldenzaal zijn sterk verouderd en toe aan een grondige verbouwing. De gemeente Oldenzaal stelt hiervoor in totaal € 3,8 miljoen beschikbaar. De kleedkamers voldoen straks aan de kwaliteitseisen van de KNVB, zijn moderner en duurzamer.

Sportwethouder Rob Christenhusz: “De verbouwing van de kleedkamers vraagt een flinke investering, waarvan het grootste gedeelte al gereserveerd was in onze programmabegrotingen. Het levert straks 2 duurzame en toekomstbestendige sportparken op. Ik ben blij dat we hiermee een stap in de goede richting zetten in het verduurzamen van ons gemeentelijk vastgoed. En de sportverenigingen zijn na de verbouwing helemaal klaar voor de toekomst!”

Verbouwing kleedkamers De Weschterik

De verbouwing bij sportpark De Weschterik gebeurt in 3 fasen:

  1. kleedkamers 1 tot en met 4 worden gesloopt en volledig vernieuwd. Er wordt een centrale gang gerealiseerd, waarmee inkijk wordt voorkomen en de warmte beter behouden blijft. Daarnaast komt er een ruimte met teamlockers. Spullen kunnen hierin worden opgeborgen en de kleedkamers kunnen zo optimaal gebruikt worden. De kleedkamers worden volledig aardgasloos;
  2. kleedkamers 5 en 6 worden gerenoveerd. Het is niet mogelijk om deze kleedkamers te slopen en nieuw te bouwen, omdat ze onderdeel uitmaken van de kantine. De kleedkamers worden aardgasloos en er komt een voorportaal om inkijk tegen te gaan;
  3. kleedkamers 7 en 8 ondergaan een renovatie waarbij vloerverwarming wordt aangebracht, het afschot wordt verbeterd zodat het water beter wegloopt en ketels worden vervangen door een warmtepomp.

De gemeente Oldenzaal stelt voor deze verbouwing € 2 miljoen beschikbaar. Dit geld was al gereserveerd in de programmabegrotingen van 2021 en 2023. De start van de bouwwerkzaamheden staat gepland voor najaar 2023.

Verbouwing kleedkamers ‘t Venterinck

Op sportpark ’t Venterinck worden de kleedkamers beneden (kleedgebouw naast de kantine) van voetbalvereniging FC Berghuizen vernieuwd. Deze kleedkamers zijn financieel en bouwtechnisch afgeschreven. Ook komen er kleedkamers bij. FC Berghuizen heeft beneden nu 10 kleedkamers, dat worden er 13. De gemeente Oldenzaal stelt voor deze verbouwing € 1,8 miljoen beschikbaar. Dit geld was al gereserveerd in de programmabegrotingen van 2021, 2022 en 2023.

Daarnaast vraagt het college aan de raad € 120.000 beschikbaar te stellen om sportpark ’t Venterinck verder te verduurzamen. Het betreft de volgende werkzaamheden:

  • de kleedkamers boven bij het andere kleedkamercomplex van FC Berghuizen voorzien van een warmtepomp en een kleine renovatie;
  • de klootschietvereniging voorzien van een eigen nutsaansluiting;

De raad beslist op 30 oktober 2023 over het beschikbaar stellen van dit bedrag. Na akkoord van de raad starten de bouwwerkzaamheden dan eind 2023.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier