Ontheffing geluid

Wilt u een geluidsapparaat, toestel of machine in werking hebben op een zodanige wijze dat dit voor omwonende of omgeving geluidhinder veroorzaakt, dan heeft u een ontheffing geluid nodig. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening en het Activiteitenbesluit is het verboden om zonder ontheffing geluid te produceren.

Ontheffing aanvragen?

De ontheffing kunt u aanvragen via de Vergunningenchecker. Kies daar de tegel ‘Overige activiteiten’. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Vergunningintaker

De kosten voor een ontheffing geluid zijn € 75.

Voor geluid veroorzaakt door vrachtauto’s, bij routering, laden en lossen, in gebruik nemen van geluidsapparatuur, toestel of machine heeft u een ontheffing nodig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Veiligheid, telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl.