Verkoop consumentenvuurwerk

Wilt u consumentenvuurwerk verkopen? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Volgens het Vuurwerkbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden om consumentenvuurwerk te verkopen, tenzij daarvoor een vergunning is verleend.

In artikel 2.3.2 van het Vuurwerkbesluit is geregeld wanneer de verkoop van consumentenvuurwerk aan particulieren is toegestaan. De regeling houdt in dat de verkoop is toegestaan op 29, 30 en 31 december, maar als een van die dagen op een zondag valt, dan is de verkoop toegestaan op 28 december.

U kunt een aanvraag indienen voor een vergunning. 

Aanvragen met DigiD

Aanvragen met eHerkenning

Er zijn kosten verbonden aan de vergunning voor verkoop van consumentenvuurwerk. De kosten bedragen € 75,00.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11.