Verkoop vuurwerk

Wilt u vuurwerk verkopen? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Volgens het Vuurwerkbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden om vuurwerk te verkopen, tenzij daarvoor een vergunning is verleend.

Vergunning aanvragen? De vergunning kunt u aanvragen via de Vergunningenchecker. Kies daar de tegel Overige activiteit. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen..

Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Vergunningintaker

De kosten voor de vergunning vuurwerk zijn € 75.

In het Vuurwerkbesluit is geregeld wanneer de verkoop van vuurwerk is toegestaan. De regeling houdt in dat de verkoop is toegestaan op 29, 30 en 31 december. Valt een van die dagen op een zondag, dan is verkoop toegestaan op 28 december.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Veiligheid, telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl.