Verhuizing

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven. Verhuist u vanuit de gemeente Oldenzaal naar een andere gemeente? Dan doet u bij de nieuwe gemeente aangifte van verhuizing. U wordt dan automatisch uitgeschreven.

Het is wettelijk verplicht om uw verhuizing binnen vijf dagen na de verhuizing door te geven. Bent u al verhuisd en komt u dat dan bij ons doorgeven, dan wordt de verhuisdatum de dag dat u de verhuizing aan ons doorgeeft.

Gaat u samenwonen? Wanneer u bij iemand anders intrekt, moet u schriftelijk toestemming hebben. Deze toestemming neemt u mee als u de verhuizing doorgeeft.

Geef uw verhuizing door met DigiD:

Verhuizing digitaal doorgeven

Het is ook mogelijk om de verhuizing bij de publieksbalie door te geven.

Wij werken alleen op afspraak. U weet dan precies wanneer u aan de beurt bent. Gebruik de knop hieronder.
Wilt u liever niet online de afspraak inplannen, dan kunt u dat ook telefonisch doen via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Afspraak maken

Om uw verhuizing aan de balie door te geven heeft u nodig:

 • een geldig legitimatiebewijs van elke persoon die verhuist;
 • als u bij iemand inwoont: een schriftelijke akkoordverklaring en (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner;
 • als u samenwoont en er is geen sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap bij de gemeente: een schriftelijke machtiging en (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs van de persoon voor wie u de verhuizing doorgeeft. NB: een samenlevingscontract is niet gelijk aan geregistreerd partnerschap.

 

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

In de volgende gevallen doet u aangifte van uw verhuizing bij de gemeente Oldenzaal:

 • U verhuist binnen de gemeente Oldenzaal;
 • U verhuist vanuit een andere gemeente in Nederland naar de gemeente Oldenzaal;
 • U verhuist vanuit het buitenland naar de gemeente Oldenzaal;
 • U verhuist vanuit de gemeente Oldenzaal naar het buitenland.

Verhuist u vanuit de gemeente Oldenzaal naar een andere gemeente? Dan doet u bij de nieuwe gemeente aangifte van verhuizing. U wordt dan automatisch bij ons uitgeschreven.

Verhuist u vanuit de gemeente Oldenzaal naar het buitenland, dan dient u zich persoonlijk met een geldig legitimatiebewijs aan de publieksbalie te melden. We verzoeken dit zo kort mogelijk voor de definitieve emigratiedatum door te geven. Mocht de emigratie namelijk onverhoopt niet doorgaan, dan kan dit grote consequenties hebben en dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. U kunt hier een afspraak maken.

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • echtgenoten / geregistreerde partners en meerderjarige kinderen op hetzelfde woonadres voor elkaar
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

Regeling briefadres gemeente Oldenzaal

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 juni 2014 de "Regeling briefadres gemeente Oldenzaal 2013" vastgesteld.

De overheid moet burgers weten te vinden om taken uit te kunnen voeren. Daarbij gaat het om dienstverlening, maar ook om handhaving, bijvoorbeeld als er sprake is van fraude. Basisgegevens van inwoners worden opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP). De BRP is van essentieel belang voor het functioneren van de overheid. Gegevens moeten van hoge kwaliteit zijn en dan met name de adresgegevens.

Uitgangspunt is dat het woonadres wordt geregistreerd in de BRP. In sommige gevallen is het mogelijk om een briefadres te laten registreren als een woonadres ontbreekt. Bijvoorbeeld als een student voor een stage korter dan 8 maanden in het buitenland verblijft of als iemand een woning heeft gekocht en de nieuwe woning is nog niet opgeleverd.

Een briefadres verkleint echter de fysieke bereikbaarheid van de burgers. Daarom is een registratie op een briefadres alleen in een beperkt aantal gevallen toegestaan. De gemeente Oldenzaal heeft nu de “Regeling briefadres 2013” vastgesteld. Hierin staat wanneer een briefadres wel of niet mogelijk is.

De aangifte van een verhuizing naar een briefadres kunt u alleen persoonlijk aan de balie in het Stadhuis doorgeven.

Wij werken alleen op afspraak. U weet dan precies wanneer u aan de beurt bent. Gebruik de knop hieronder.
Wilt u liever niet online de afspraak inplannen, dan kunt u dat ook telefonisch doen via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Afspraak maken

 

U geeft de verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Op z'n vroegst kunt u uw verhuizing 4 weken voor uw verhuizing doorgeven. Maar doe dit uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing.

Geeft u het later door, dan kan de gemeente u een boete geven.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11