Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de aanvrager in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring nodig zijn. Ook bedrijven kunnen een Verklaring omtrent gedrag aanvragen. U vraagt deze dan aan bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG).

U vraagt de Verklaring omtrent gedrag (VOG) aan bij de gemeente. Online een VOG aanvragen kan alleen als de organisatie die de VOG van u wil hebben dit mogelijk maakt. De dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist of u de VOG krijgt. 

Informatie over een aanvraag bij Dienst Justis vindt u op www.justis.nl.

Wij werken alleen op afspraak. U weet dan precies wanneer u aan de beurt bent. Gebruik de knop hieronder.
Wilt u liever niet online de afspraak inplannen, dan kunt u dat ook telefonisch doen via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Afspraak maken

Wilt u uw aanvraag online indienen? Dit kan alleen als de organisatie die om de VOG vraagt zich heeft aangemeld bij COVOG.

VOG online aanvragen

Als u een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvraagt, heeft u nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier VOG

Kunt u de VOG niet zelf aanvragen? Dan kunt u iemand machtigen. Deze persoon heeft een machtiging nodig met:

  • een kopie van uw identiteitsbewijs
  • een kopie van zijn/haar eigen identiteitsbewijs
  • Een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier VOG

U betaalt de VOG bij de aanvraag.

Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor natuurlijke personen kost € 41,35. Als u een VOG online aanvraagt, kost dat € 33,85. De VOG voor bedrijven kost € 207,00.

Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? En werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? U kunt dan een gratis VOG aanvragen. Vraag de VOG wel direct aan bij Justis.

Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn.

Vrijwilligers in de sport kunnen de VOG vergoed krijgen als de bond is aangesloten bij NOC*NSF.

Binnen 2 tot 4 weken krijgt u de verklaring omtrent gedrag thuis gestuurd. Als u in aanraking bent geweest met Justitie dan krijgt u de verklaring binnen 8 weken thuisgestuurd.

De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bepaalt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of dit invloed heeft op uw nieuwe baan.

U vraagt de Verklaring omtrent gedrag (VOG) aan bij de gemeente. De dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist of u de VOG krijgt. Wilt u uw aanvraag online indienen via de website van Justis? Dit kan alleen als de organisatie die om de VOG vraagt zich heeft aangemeld bij COVOG.

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u de aanvraag bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) van de Dienst Justis.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11.

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Dit doet u bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).