Vertrek naar het buitenland (emigratie)

Als u naar het buitenland verhuist, dan moet u dit melden bij de afdeling Burgerzaken. Dit doet u vanaf vijf dagen voor vertrek. U kunt uw verhuizing niet eerder doorgeven.

Vertrek melden

U kunt op verschillende manieren aangifte doen van vertrek naar het buitenland: digitaal, schriftelijk of aan de balie.

Let op: Blijven er gezinsleden achter op het adres? Dan kunt u alleen aangifte doen aan de balie van de afdeling Burgerzaken. Daarbij moeten alle vertrekkende gezinsleden aanwezig zijn. Dit geldt ook voor minderjarigen. U kunt de verhuizing naar het buitenland dan niet digitaal of schriftelijk melden.

U kunt uw vertrek op twee manieren melden: online of aan de balie.

Digitaal

Met behulp van uw DigiD inlogcode kunt u uw vertrek online doorgeven. 

Meld uw emigratie

Aan de balie

U kunt het vertrek ook persoonlijk doorgeven bij de publieksbalie van de afdeling Burgerzaken. U moet daarvoor een geldig legitimatiebewijs meenemen. Wij werken alleen op afspraak. U weet dan precies wanneer u aan de beurt bent.

Afspraak maken

Wilt u liever niet online de afspraak inplannen, dan kunt u dat natuurlijk ook telefonisch doen via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Let op: Soms bewijs van uitschrijving nodig. In sommige landen hebt u voor de inschrijving een bewijs van uitschrijving uit Nederland nodig. Wilt u bij de aangifte duidelijk vermelden of u een bewijs van uitschrijving wilt ontvangen? Wij sturen u dat bewijs dan graag toe.

Aan het doorgeven van het vertrek naar het buitenland zijn geen kosten verbonden.

De aangifte van vertrek mag gedaan worden door:

  • de persoon zelf (vanaf 16 jaar)
  • ouders, voogd of verzorgers voor kinderen tot en met 15 jaar
  • ouders, voogd of verzorgers voor kinderen van 16 en 17 jaar, als ze voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben
  • de ouder en zijn meerderjarig kind voor elkaar, als ze voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben
  • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar, als beiden voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben
  • curatoren voor de persoon die onder curatele gesteld is 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11