Aanleg voet- en fietspaden Graven Es

Inwoners hebben de wens geuit om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van het gebied tussen de Graven Es en De Essen te verbeteren. Daar gaat de gemeente graag mee aan de slag. Het gebied wordt daarmee mooier, veiliger en beter bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Om dit te realiseren willen we een aantal voet- en fietspaden realiseren in dit gebied.

Wat gaat er gebeuren?

Op diverse locaties in het gebied komen er extra voet- en fietspaden, namelijk:

 1. Aanleg van een fietspad tussen de Normandiëlaan en Erve de Wel
 2. Aanleg van een fietspad parallel langs de Wieldraaierlaan
 3. Aanleg van een voetpad tussen de Wieldraaierlaan en de Oude Oldenzaalsestraat met een aansluiting naar het voetpad naar de bergingsvijver aan de Harplaan.
 4. Aanleg van een voet/fietspad richting de bushalte aan de provinciale weg N343.

Een overzicht van deze locacties ziet u op PDFde overzichtstekening.

Waarom gaat dit gebeuren?

 1. Aanleg fietspad tussen de Normandiëlaan en Erve de Wel.
  Op dit moment is er nog geen fietsverbinding in het verlengde van de B.A.A. Engelbertinklaan – Normandiëlaan – Erve Medenboer. Door deze aan te leggen ontstaat er een centrale fietsroute richting het centrum van Oldenzaal vanaf de wijk De Graven Es. Ook voor veel schoolgaande kinderen van basisschool De Bongerd is dit een kortere en veiliger route om te fietsen.
   
 2. Aanleg fietspad parallel aan de Wieldraaierlaan
  Diverse fietsers meldden dat zij zich niet veilig voelen op de rijbaan van de Wieldraaierlaan. Voetgangers klagen over het ontbreken van een pad langs de rijbaan. Belangrijk dus om te verbeteren. Door de aanleg van dit fietspad ontstaat er een veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelroute van en naar de provinciale weg N343.
   
 3. Wandelpad tussen Wieldraaierlaan en de Oude Oldenzaalsestraat
  Om het recreatief wandelen te bevorderen, legt de gemeente er een nieuw wandelpad aan tussen de Wieldraaierlaan en de Oude Oldenzaalsestraat. Dit wandelpad sluit aan op het al bestaande wandelpad die langs de vijver richting de Harplaan loopt. De bestaande houtwal wordt uitgebreid met een nieuw deel dat langs het wandelpad loopt. Dit betekent een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de groenstructuur in het gebied.
   
 4. Voet/fietspad naar bushalte aan de N343
  De bushalte aan de provinciale weg nabij de rotonde is vrij recent geheel vernieuwd door de provincie. De gemeente heeft toen een voetpad aangelegd vanaf de Ootmarsumsedijk naar de bushalte om de bereikbaarheid te verbeteren vanuit de richting van De Essen. Vanuit de zijde van De Graven Es moet men nu nog omlopen en daarbij twee keer de provinciale weg oversteken om de bushalte te bereiken. Om aan die ongewenste situatie een einde te maken, legt de gemeente een voetpad aan vanaf de Oude Oldenzaalsestraat/Wieldraaierlaan. Dat betekent een kortere en verkeersveiliger route.

Wat betekent dit voor mij?

Tijdens de werkzaamheden verwachten we weinig overlast voor de omgeving. De meeste werkzaamheden vinden plaats naast bestaande wegen. Bij de werkzaamheden aan het bestaande fietspad langs de Normandiëlaan leiden we de fietsers om. Door de bovengenoemde initiatieven en plannen samen te voegen, ontstaat er een nieuw samenhangend routenet in het gebied.

Wie betrekt de gemeente bij de plannen?

De plannen zijn mede tot stand gekomen door wensen en meldingen van Oldenzalers. De uitbreiding van het wandelnet is mede tot stand gekomen door een initiatief van IVN. Daarna zijn de plannen besproken met de huidige pachter van de gronden. Met het waterschap Vechtstromen is het ontwerp besproken. Ook zij stemmen in met de plannen.

De werkzaamheden starten op maandag 23 maart en worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Lansink Wegenbouw bv. Wij verwachten dat de werkzaamheden circa twee maanden in beslag nemen. Het inplanten van de houtwal en het aanbrengen van de openbare verlichting zal daarna plaatsvinden.

De aanwonenden en overige belanghebbenden voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, krijgen voor aanvang van de werkzaamheden een brief met meer informatie over de werkzaamheden. De informatie op onze website bevat telkens de actuele stand van zaken. En ook in de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in de huis-aan-huis krant De Glimlach van Twente staan de werkzaamheden gepubliceerd.

Volg ons ook op:

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Sven Mulder.