Voorbereiding ontwikkeling fase 2 Stakenbeek start na bouwvak

26 juli 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

Het bestemmingsplan voor de tweede fase van woongebied Stakenbeek, tussen de Helmichstraat en Boerskottenlaan, ligt ter inzage tot en met 21 augustus. Vanaf eind 2024, begin 2025 geeft de gemeente de kavels uit, waarvoor inwoners zich nog kunnen inschrijven. 

Bedrijfsterrein Stakenbeek wordt omgebouwd tot een woon-werkgebied. Van dit grote project, opgeknipt in fasen, is fase 1 is zo goed als afgerond. Bijna alle woningen zijn gerealiseerd en bewoond, straten zijn aangelegd en groen is geplant. Daarom is het nu tijd voor fase 2. Aankomend najaar worden er bomen gekapt tussen het spoor en de Parallelstraat, op de oude bedrijventerreinen en aan de groenstrook langs de Stakenbeek. Dit is nodig vanwege werkzaamheden aan het spoor, de geluidswal die daar komt en het bouwrijp maken van de nieuwe wijk. Na de bouwvak 2023 start de aannemer met voorbereidende werkzaamheden (slopen/saneren).

Bestemmingsplan en kaveluitgifte

Voor de tweede fase, het gebied tussen de Helmichstraat en Boerskottenlaan, heeft ontwerp- en adviesbureau SAB een bestemmingsplan opgesteld. Dit is 3 juli 2023 door de gemeenteraad vastgesteld en ligt vanaf 12 juli 2023 zes weken ter inzage. In deze periode kunnen inwoners een beroep indienen bij de Raad van State. Daarna volgt de kaveluitgifte. Een datum voor uitgifte is nog niet bekend. Naar verwachting zal dit zijn eind 2024-begin 2025. Mocht u interesse hebben en zich nog niet hebben ingeschreven voor een bouwkavel in Oldenzaal, dan kan dit via deze website.

Aanbesteding en omgevingsvergunning

De sloop van enkele panden en het ‘schoonmaken en zeven’ van het gebied is via een aanbesteding gegund aan aannemer Timmerhuis. De gemeente verwacht dat het gebied na de bouwvak van 2024 bouwrijp kan worden gemaakt.

In het najaar van 2023 worden er bomen gekapt tussen het spoor en de Parallelstraat. Dat is nodig vanwege werkzaamheden aan het spoor en de te realiseren geluidswal. Daarnaast verdwijnen de bomen op de oude bedrijfsterreinen om de nieuwe wijk bouwrijp te kunnen maken. Hiervoor is al een omgevingsvergunning verleend. Langs de Stakenbeek loopt een groenstrook, deze blijft gehandhaafd. Wel worden hier een aantal bomen gekapt om onderhoudswerkzaamheden mogelijk te maken. De omgevingsvergunning voor dit deel wordt binnenkort aangevraagd.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier