Vooroverleg omgevingsvergunning

Als u gaat (ver)bouwen of een bedrijf wilt starten heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Als uw plan vergunningplichtig is adviseren wij u in een aantal gevallen eerst een vooroverleg omgevingsvergunning in te dienen voordat u een officiële aanvraag doet. Aan de hand van een vooroverleg beoordelen wij of uw plan haalbaar is. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om een bouwplan, dan wordt getoetst aan het bestemmingsplan en wordt uw plan officieus voorgelegd aan de Stadsbouwmeester (welstand) voor de welstandsaspecten. U krijgt van ons te horen of het zinvol is een aanvraag in te dienen. Dit kan voor u goedkoper zijn.

Wilt u weten of u een vergunning aan moet vragen? Doe dan de vergunningcheck:

Vergunningcheck omgevingsloket

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Indien u een bijbehorend bouwwerk wilt bouwen en u twijfelt of dat mogelijk is zonder omgevingsvergunning, dan kunt u dit ook laten toetsen via het vooroverleg Wabo. Hieraan zijn kosten verbonden.

U kunt voor de volgende activiteiten een vooroverleg indienen:

  • Vergunningvrij bouwen
  • Bouwen
  • Milieu
  • Afwijken bestemmingsplan
  • Monumenten

Voor het maken van een situatieschets kunt u gebruik maken van de site: www.atlasvanoverijssel.nl en deze kunt u dan bij de aanvraag voegen.

Het vooroverleg omgevingsvergunning vraagt u aan met één aanvraagformulier. Dat kan digitaal of op papier. Als uw plan haalbaar lijkt ontvangt u van ons een brief met het verzoek om een definitieve aanvraag in te dienen.

Aanvragen

Via het omgevingsloket dient u digitaal uw vooroverleg in. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het vooroverleg en hulp bij het aanvragen. U kunt bijlagen elektronisch bijsluiten. Voor het digitaal indienen van uw vooroverleg moet u gebruik maken van DigiD of eHerkenning. Zo weten wij dat wij ook echt met u te maken hebben. U kunt via de website van DigiD een DigiD-account aanvragen. Voor bedrijven geldt een andere inlogmethode. Zij kunnen inloggen via eHerkenning.

Online vergunning aanvragen

Ook kunt u gebruik maken van het formulier vooroverleg Wabo. Dit formulier met bijbehorende stukken kunt u indienen via  info@oldenzaal.nl, bij de publieksbalie in het stadhuis of per post:

Gemeente Oldenzaal
Afdeling Publiekszaken
Postbus 354
7570 AJ Oldenzaal

Heeft u moeite met het invullen van formulieren of het begrijpen van brieven? Dan kunt u gebruik maken van de formulierenservice Oldenzaal. Zij helpen u bij het invullen van documenten, zoals bijvoorbeeld met het invullen van een aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning. Meer informatie over Hulp bij invullen van formulieren.

Voor het indienen van een aanvraag voor vooroverleg, zijn leges verschuldigd. De kosten voor het in behandeling nemen van een vooroverleg bedragen € 150,00. Indien binnen een jaar na afronding van het vooroverleg een definitieve aanvraag wordt ingediend, dan worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de leges die bij de daadwerkelijke aanvraag omgevingsvergunning in rekening worden gebracht. 

Als er een welstandstoets nodig is bij de beoordeling van het vooroverleg, worden de leges voor het vooroverleg vermeerderd met € 75,00. Van dit bedrag vindt naderhand geen verrekening plaats.

 

Wij streven ernaar om binnen 6 weken een antwoord op uw aanvraag vooroverleg te geven.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11