Voortgang onderhoudsplannen in de buitenruimte van Oldenzaal

31 oktober 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

In 2023 is het klimaatrobuust inrichten van de Denekamperstraat afgerond en de blauwe ader door het In-slag-De Kleies (laatste stuk in de Lyceumstraat) aangepakt en bijna gereed.

Voor 2024 staan Glinde-Hooiland, Enschedesestraat en Primulastraat/ Gammelkerstraat/ Hyacinthstraat op de planning. In de Programmabegroting 2024 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 7.271.000 om te onderhouden wat goed is en te verbeteren. Hierbij is het steeds belangrijker dat we bij de inrichting rekening houden met een veranderend klimaat.

De openbare ruimte is belangrijk voor de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid in Oldenzaal. Deze openbare ruimte proberen we zo goed en slim mogelijk te onderhouden door werkzaamheden aan wegen, riolering, groen, verkeer en verlichting onderling af te stemmen met de werkzaamheden van partners (denk aan gas, drinkwater, elektra).

Afgeronde werkzaamheden in 2023

Projecten zoals de Denekamperstraat en de Carmelstraat/Sparstraat zijn afgerond. In meerdere straten is de riolering versterkt, zijn putten gerenoveerd en verschillende klimaatadaptieve maatregelen toegepast. Daarnaast is gestart met de wijkaanpak Glinde-Hooiland.

Onderhoudsplanning 2024

Voor 2024 staan de voorbereiding/uitvoering van het wijkplan Glinde Hooiland: Project Herinrichting Zeeheldenbuurt, Burgemeester Storkstraat, Enschedesestraat, Marellenkamp, Rotonde Schipleidelaan/ Vondellaan en Tulpstraat tussen Deken Scholtenstraat en Ootmarsumsestraat op de planning. Hier worden de vuilwaterrioleringen vervangen, blauwe aders (regenwater riolen) aangelegd, extra waterbergingen gerealiseerd en/of de verharding van de straat vervangen.

Rioolheffing

Klimaatverandering zorgt ervoor dat steeds meer maatregelen nodig zijn om extreme wateroverlast, hittestress en droogte tegen te gaan. In 2020 is er besloten dat de rioolheffing elk jaar iets stijgt om deze maatregelen te kunnen nemen. Voor 2024 wordt de rioolheffing €114,55 (zowel voor de gebruiker als de eigenaar). De rioolheffing stijgt met €13 harder ten opzichte van de voorgaande jaren. Deze stijging wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de hoge inflatie en verhoogde rente.

Bewustwording eigen impact

Naast onderhoud en aanpassingen in de openbare ruimte richt de gemeente zich op het vergroten van het bewustzijn voor water en klimaat in Oldenzaal. Met een aantal bewustwordingsacties – zoals de Groene Loper, een klimaatmarkt Groenblauw Twente en het NK-tegelwippen- proberen we inwoners bewuster te maken over water en groen in en rondom de eigen woning.