Voortgang onderhoudsplannen in de openbare ruimte van Oldenzaal

09 november 2022
Laatste nieuws in Oldenzaal

Het college van B&W van Oldenzaal informeert de gemeenteraad over de voortgang en uitvoeringsplannen in de openbare ruimte. Het afgelopen jaar zijn lopende projecten, zoals de Boterstraat en de Berkstraat afgerond. Voor 2023 staan de Carmelstraat, Lyceumstraat, Denekamperstraat, Primulastraat, Gammelkerstraat en Hyacinthstraat op de planning. In de Programmabegroting 2023 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 4.413.000 om goed te houden wat goed is (inspecties en onderhoud) en een aantal situaties te verbeteren.

De openbare ruimte is belangrijk voor de leefbaarheid, volksgezondheid en veiligheid in Oldenzaal. Deze openbare ruimte willen we zo goed en slim mogelijk onderhouden. Door onze eigen werkzaamheden voor bijvoorbeeld wegen, riolering, groen, verkeer, verlichting onderling af te stemmen én deze vervolgens af te stemmen met de werkzaamheden van partners (denk aan gas, drinkwater, elektra) krijgt de gemeente een zo optimaal mogelijke planning voor de uit te voeren maatregelen. De voortgang in de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MJUP) zijn samengevoegd om een volgende stap te zetten richting één totaalbeeld voor al het onderhoud in de openbare ruimte.

Onderhoudsplanning 2023

Het afgelopen jaar zijn meerdere lopende projecten afgerond. In meerdere straten is de riolering versterkt, zijn putten gerenoveerd en verschillende klimaat adaptieve maatregelen toegepast.

Voor 2023 staan Carmelstraat, Lyceumstraat, Denekamperstraat, Primulastraat, Gammelkerstraat en Hyacinthstraat op de planning. Hier worden de vuilwaterrioleringen vervangen, blauwe aders (regenwater riolen) aangelegd, extra waterbergingen gerealiseerd en de verharding van de straat vervangen. In de Wijk De Essen wordt een buurtaanpak voor de verharding uitgevoerd.

Rioolheffing

Klimaatverandering zorgt ervoor dat steeds meer maatregelen nodig zijn om extreme wateroverlast, hittestress en droogte tegen te gaan. In 2020 is al besloten dat de rioolheffing elk jaar iets stijgt om deze maatregelen te kunnen nemen. Voor 2023 is de rioolheffing €101,64. De rioolheffing in Oldenzaal blijft hiermee relatief laag, één van de laagste in Twente.

Bewustwording eigen impact

Naast onderhoud en aanpassingen in de openbare ruimte richt de gemeente zich op het vergroten van het bewustzijn voor water en klimaat in Oldenzaal. Met een aantal bewustwordingsacties - zoals de groenmarkt, voortuinenactie en het NK-tegelwippen - heeft de gemeente het afgelopen jaar geprobeerd inwoners bewuster na te denken over water en groen in en rondom de eigen woning.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

 

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier