Waterschapsbelasting (GBLT)

Het zuiveren van afvalwater en het beheren van de kwaliteit en het peil van oppervlaktewa-ter kost geld. Iedereen binnen een waterschapsgebied betaalt daar aan mee: burgers, (land-bouw)bedrijven en natuureigenaren.
De gemeente Oldenzaal ligt in het gebied van Waterschap Vechtstromen. Het Waterschap Vechtstromen gaat over de waterschapsbelasting. GBLT verstuurt en int de aanslagen voor de waterschapsbelastingen namens Waterschap Vechtstromen.

Kwijtschelding aanvragen

Voor uw aanslag waterschapsbelasting kunt u kwijtschelding* aanvragen via GBLT.

*U vraagt altijd om kwijtschelding bij de organisatie waarvan u de belastingaanslag krijgt. Krijgt u een belastingaanslag van GBLT? Dan vraagt u voor deze belastingaanslag dus kwijtschelding aan bij GBLT. Krijgt u een belastingaanslag van uw gemeente of GBTwente? Dan vraagt u bij deze organisatie om kwijtschelding.

Meer informatie?

Klik hier voor meer informatie over de waterschapsbelastingen GBLT.

Klik hier voor informatie over gemeentelijke heffingen GBT.