Waterschapsbelasting (GBLT)

Het zuiveren van afvalwater en het beheren van de kwaliteit en het peil van oppervlaktewater kost geld. Iedereen binnen een waterschapsgebied betaalt daar aan mee: burgers, (landbouw)bedrijven en natuureigenaren. De gemeente Oldenzaal ligt in het gebied van Waterschap Vechtstromen. Het waterschap gaat over de waterschapsbelasting.

GBLT, voorheen Lococensus (gemeente- en waterschapsbelastingen) verstuurt en int de aanslagen voor de waterschapsbelastingen namens Waterschap Vechtstromen.
Voor meer informatie over de waterschapsbelastingen of uw aanslag zuiveringsheffing kunt u terecht op de site van GBLT.

Wilt u kwijtschelding aanvragen voor uw aanslag waterschapsbelasting, dan kunt u dat aanvragen via het formulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen  van het Gemeentelijk BelastingKantoor Twente (GBT). Zij zetten uw aanvraag dan automatisch door. U ontvangt van het GBT uitspraak over uw aanvraag met betrekking tot de gemeentelijke heffingen én een aparte uitspraak van het GBLT over uw aanvraag met betrekking tot de waterschapsbelasting.