Commissie regionaal overleg Twente Airport

Op 1 maart 2017 hebben Provinciale Staten van Overijssel het Luchthavenbesluit Twente Airport en de Verordening Commissie Regionaal Overleg Twente Airport (CRO TA) vastgesteld. Het instellen van een CRO is wettelijk verplicht gesteld in de Wet Luchtvaart. In deze wet zijn de eigenschappen en taken van de onafhankelijke commissie grotendeels vastgelegd. De commissie heeft als taak om door overleg met diverse betrokkenen het gebruik van de luchthaven te bevorderen op een manier die zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen. Het gaat daarbij vooral om het uitwisselen van informatie. Ook kunnen adviezen uitgebracht worden over het omgaan met klachten en het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van het Luchthavenbesluit. De samenstelling van de commissie is vastgelegd in de Verordening CRO TA. Naast de exploitant en de (meest) betrokken gemeenten hebben omwonenden uit die gemeenten, een vertegenwoordiger namens een milieuorganisatie, een terreinbeherende organisatie en een vertegenwoordiger namens de gebruikers van de luchthaven, zitting in de commissie. Namens de gemeente Oldenzaal hebben bewoner Hans Dirckinck en wethouder Evelien Zinkweg zitting in de CRO TA.

Meer informatie leest u op de website van CRO TA.

Hebt u overlast van het vliegveld? Of andere klachten? Meld het bij meldpunt Overijssel

twente airport