Bezwaarschriftencommissie

Bezwaarschrift

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan bezwaar maken tegen dit besluit via een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift is een brief, waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met een beslissing.

Bezwaarschriftencommissie

De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt uw bezwaar. Dit doen zij tijdens een hoorzitting. De commissie brengt daarna een advies uit. Het college van burgemeester en wethouders neemt uiteindelijk een besluit over het door u ingediende bezwaar.