Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 21 september 2023. Gemeente Oldenzaal voldoet aan de toegankelijkheidseisen van digitoegankelijk.nlexterne-link-icoon op niveau B, wat inhoudt dat de eerste maatregelen zijn genomen. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:

Onderaan de pagina vindt u een lijst met  de toegankelijkheidsverklaringen en toetsingsrapporten van andere sites van de gemeente. Dat zijn:

Testresultaten

21-09-2023: Onderaan de pagina vindt u de testresultaten voor onze website.   

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: redacteuren en andere medewerkers in de organisatie krijgen een training over digitoegankelijkheid.
  • Overig: ook bij de technische doorontwikkeling van de gemeentelijke website is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, neem dan contact met ons op. 

Pdf’s

Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten. Vanaf 10 februari 2020 bieden wij nieuwe pdf’s zoveel mogelijk toegankelijk aan. Heeft u problemen met een ontoegankelijke pdf? Neem dan contact op via het contactformulier.