Verkiezingen

In Nederland vindt bijna elk jaar wel een verkiezing plaats. De eerstvolgende verkiezing is naar verwachting op woensdag 17 maart 2021. U kunt dan stemmen voor de Tweede Kamer. Te zijner tijd vindt u daarover hier meer informatie.

Stempas

Kiezers krijgen – uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen – op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas.

Lees verder

Stemmen bij volmacht

Bent u verhinderd om te stemmen? Dan kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen.

Lees verder

Stemmen in een andere gemeente

Met een kiezerspas kunt u in iedere andere gemeente stemmen voor de Europees Parlementsverkiezing.

Lees verder

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u als Nederlander in het buitenland? Dan kunt u toch uw stem uitbrengen.

Lees verder

Verkiezingsposters plakken

Voor iedere verkiezing mogen posters worden geplakt op de daarvoor aangewezen plaatsen

Lees verder