Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

In elke gemeente staat een gemeenteraad aan het hoofd van het bestuur. Elke vier jaar vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Lees verder

Verkiezingsposters plakken

Voor iedere verkiezing mogen posters worden geplakt op de daarvoor aangewezen plaatsen

Lees verder

Raadgevend referendum over de "Sleepwet"

Op 21 maart 2018 wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)

Lees verder