Privacy

De gemeente Oldenzaal hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar inwoners en de privacy van alle bezoekers van deze website. Daarom proberen wij om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Deze website kunt u anoniem raadplegen.

Verzamelen van gegevens

De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd. Die verstrekt u bijvoorbeeld via de website, door middel van digitale formulieren of telefonisch.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Deze gegevens verwerken wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Uw gegevens worden bewaard conform wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.

Delen met anderen

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een verplichting met een wettelijke grondslag. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Oldenzaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de AVG en de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Heeft u aanwijzingen van misbruik? Of wilt u ons informatieveiligheidsbeleid inzien? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0541) 58 81 11 of via info@oldenzaal.nl

Proclaimer

De gemeente Oldenzaal is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. De normen uit de BurgerServiceCode zijn hierbij leidraad.

Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina of in de colofon. Binnen twee werkdagen zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.