Gevonden of verloren voorwerp

Beschrijving

Heeft u iets gevonden of verloren? Bijvoorbeeld een portemonnee, tas, of telefoon? Op de landelijke site verlorenofgevonden.nlexterne-link-icoon kunt u een melding maken en zoeken in een overzicht van gevonden voorwerpen. 

Grotere voorwerpen, zoals fietsen, kunnen wij ophalen

We maken verschil tussen kleine en grote voorwerpen. Wilt u het grotere voorwerp of de fiets zelf in bewaring houden? Meld het dan aan bij verlorenofgevonden.nlexterne-link-icoon . 

U kunt er ook voor kiezen om grote voorwerpen te laten ophalen. Wij plaatsen deze in de bergruimte bij de gemeentewerf aan de Lübeckstraat 30 in Oldenzaal. Hiervoor maakt u een melding openbare ruimte.

Ik heb een voorwerp verloren, wat nu?

U kunt zelf controleren of uw verloren voorwerp al gevonden is op de landelijke website verlorenofgevonden.nlexterne-link-icoon. Alleen sleutels komen niet op de website. Daarvoor kunt u langskomen bij de receptie van het stadhuis.

Als u uw verloren voorwerp vindt op verlorenofgevonden.nl, laat u daar uw contactgegevens achter. De gemeente neemt daarna contact met u op. Neem bij het ophalen uw legitimatiebewijs mee. U kunt verloren voorwerpen ophalen tijdens onze openingstijden.

U kunt de gemeentewerf bezoeken om te kijken of uw verloren fiets gevonden is. Neem dan het volgende mee:

  • uw legitimatiebewijs
  • een bericht van uw melding van verlies of bewijs van aangifte
  • en misschien uw sleutel. 

U kunt daar terecht tijdens onze openingstijden.

Ik heb een voorwerp gevonden, wat nu?

Meld het op de website verlorenofgevonden.nlexterne-link-icoon. Beschrijf het voorwerp zo goed mogelijk zodat de eigenaar het kan herkennen. U vult hier uw persoonsgegevens in. Deze zijn alleen te zien voor de gemeente die de administratie regelt.

Bewaart u het voorwerp thuis? Zorg dan, wanneer nodig, ook voor het onderhoud. Voor gevonden voorwerpen geldt een bewaartermijn van 1 jaar. Daarna kunt u eigenaar wordenexterne-link-icoon. U mag het voorwerp ook afgeven bij de receptie van het stadhuis. U doet dan afstand van het voorwerp. De gemeente registreert het voorwerp op de landelijke website.

Denkt u dat uw bezit gestolen is?

Of heeft u spullen gevonden die misschien afkomstig zijn uit diefstal? Neem dan contact op met de politie. Voor paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen kunt u de aangifte van vermissing nu bij de gemeente regelen. Als uw verloren reisdocument wordt teruggevonden, moet wij deze vanwege het risico op identiteitsfraude altijd vernietigen.

Kijk op verlorenofgevonden.nlexterne-link-icoon voor meer informatie.

Hulp nodig?

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij deze online aanvraag of melding?  Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de bibliotheek Oldenzaal een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid. De collega’s van de bieb helpen u graag! U kunt ook terecht bij de formulierenservice bij Impuls of op het stadhuis.

Voorwaarden

Wetgeving

De regeling gevonden voorwerpen in het Burgerlijk Wetboek, boek 5, artikel 5 t/m 12, beschrijft de rechten en de plichten van de vinder en van de eigenaar die zijn zaak verloren is.

Gevonden voorwerpen

Als u een voorwerp vindt, bent u verplicht zo snel mogelijk aangifte te doen van de vondst bij de gemeente. Vindt u een voorwerp in een woning, gebouw of een vervoermiddel, dan doet u mededeling van de vondst bij de bewoner of gebruiker van de woning, het gebouw of het vervoermiddel.

U kunt altijd de gevonden voorwerpen in bewaring geven aan de gemeente waar u aangifte doet. Vraag om een bewijs van aangifte of van inbewaringgeving. Als u besluit het voorwerp zelf te bewaren, bent u verplicht voor het onderhoud ervan te zorgen zodat de staat van het voorwerp niet verslechtert. Als vinder kunt u eigenaar worden van het gevonden voorwerp. U moet dan aangifte hebben gedaan bij de gemeente. Heeft u het gevonden goed zelf in bewaring en wordt de eigenaar niet binnen een jaar bekend, dan vervallen de eigendomsrechten en wordt u eigenaar als u hierom vraagt. Als u geen aangifte heeft gedaan, kunt u nooit eigenaar worden van het gevonden goed.

Afgifte

Het Burgerlijk Wetboek kent geen afgifteplicht, behalve als dat in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is opgenomen. Het is dus mogelijk, afhankelijk van het soort voorwerp, een gevonden voorwerp thuis te bewaren. Dit geldt niet voor gevonden paspoorten, rijbewijzen en/of andere identiteitspapieren of militaire artikelen. Daarvoor geldt wel de plicht deze te deponeren, omdat het staats- of gemeente-eigendommen betreft. Bij het niet nakomen van deze verplichting maakt men zich schuldig aan het misdrijf verduistering. Als u vermoedt dat het gevonden voorwerp op enigerlei wijze in relatie staat tot een misdrijf, dan dient u het voorwerp te allen tijden bij de politie af te geven en hiervan aangifte te doen.

Niet-kostbare zaken

Voor gevonden voorwerpen met een dagwaarde van minder dan € 450 geldt een aparte regeling. De vinder kan zijn vondst mee naar huis nemen maar ook afgeven op het gemeentelijk servicepunt. Daarmee doet hij afstand van zijn rechten. Als de eigenaar zich binnen drie maanden niet meldt, mag de gemeente de zaak verkopen, weggeven (bijvoorbeeld aan de vinder) of vernietigen. De vinder heeft dus de keus tussen meenemen en na een jaar eigenaar worden, of afgeven en alle rechten laten varen.

Vinder wordt eigenaar

Het voorwerp kan gedurende een jaar na de aangifte worden teruggevraagd door de eigenaar. Daarna wordt het eigendom van de vinder. Het jaar gaat pas in nadat het gevonden goed bij de gemeente is aangemeld. Een vinder die te laat of geen aangifte doet, wordt pas na twintig jaar eigenaar van zijn vondst. Als de eigenaar zich binnen een jaar meldt, moet de vinder zijn vondst teruggeven. Hij heeft dan recht op een vergoeding en mag zijn vondst eventueel houden totdat de eigenaar betaalt. Als de eigenaar niet binnen een maand betaalt, laat de eigenaar daarmee zijn rechten varen. De vinder wordt dan eigenaar.

Voor voorwerpen die in eigen bewaring worden gehouden geldt wel een onderhoudsplicht. U dient het voorwerp minimaal in dezelfde staat te houden als dat u het, volgens eigen opgaaf, heeft gevonden. Dit kan voor u wellicht een overweging zijn om de meer kostbare (> € 450) voorwerpen niet zelf in bewaring te houden en deze toch af te geven bij de gemeente.

Een vinder die voldaan heeft aan zijn verplichtingen, heeft recht op "een redelijke vergoeding". Bij een redelijke beloning wordt vaak gedacht aan 10% van de waarde van de vondst. Een vinder die zijn vindersloon niet krijgt, kan dat eventueel via de rechter opeisen. De gemeente heeft geen recht op vindersloon.

Bewaartermijn

Gevonden voorwerpen worden, zo is wettelijk bepaald, na het verstrijken van die wettelijke verjaartermijn door de gemeente verkocht, vernietigd of hergebruikt. Voor vinders die door hen gevonden voorwerpen zelf thuis bewaren, geldt een bewaartermijn van een jaar.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een gevonden of verloren voorwerp.