65 lege stoelen voor 65 verkeersdoden in Overijssel

21 november 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

Zaterdag 25 november staan we stil bij de mensen die in 2022 in Overijssel zijn omgekomen in het verkeer. We herdenken hen door 65 lege stoelen te plaatsen in winkelcentrum In den Vijfhoek in Oldenzaal. Iedere lege stoel staat voor een lege plek die iemand thuis achterlaat. Voor iedere verkeersdode een stoel. Hiermee willen de provincie Overijssel en de gemeente Oldenzaal de samenleving bewustmaken van het aantal verkeersdoden dat er jaarlijks valt. En daarmee aandacht vragen voor verkeersveiligheid. Want samen werken aan verkeersveiligheid is belangrijk. Elke dag. 

De stoelen staan van 11.00 uur tot 16.00 uur in het winkelcentrum, op het centrale plein. Er zijn medewerkers aanwezig om, waar gewenst, voorbijgangers tekst en uitleg te geven over het hoe en waarom van de stoelen. Gedeputeerde Martijn Dadema van de provincie Overijssel en wethouder Evelien Zinkweg van de gemeente Oldenzaal zijn van 11.30 uur tot 12.30 uur ter plaatse om met voorbijgangers in gesprek te gaan.

Forse toename verkeersdoden

Het aantal verkeersdoden in Nederland is gestegen van 582 in 2021 naar 745 in 2022, een toename van 28% en het hoogste aantal sinds 2008. Deze stijging zien we niet alleen landelijk. In Overijssel verdubbelde het aantal slachtoffers bijna, van 34 in 2021 naar 65 in 2022. Meer dan de helft van deze mensen was 60 jaar of ouder. Martijn Dadema, gedeputeerde verkeersveiligheid van de provincie Overijssel, geeft aan dat verkeersveiligheid iets is van ons allemaal: “Uiteraard werken wij aan een zo veilig mogelijke inrichting van de wegen, maar als mensen zich niet minder laten afleiden door hun telefoon, met alcohol op achter het stuur blijven kruipen of harder blijven rijden dan toegestaan gaat het aantal slachtoffers niet dalen. Veel kwetsbare verkeersdeelnemers zijn hierdoor het slachtoffer, waaronder steeds meer ouderen.”

Ouderen zijn kwetsbaarder

Ouderen zijn langer mobiel dan vroeger. Zij zijn niet vaker betrokken bij een ongeval dan jongere generaties. Maar de gevolgen zijn vaak ernstiger, omdat zij kwetsbaarder zijn.

Meer bewustwording

Volgens wethouder Evelien Zinkweg van de gemeente Oldenzaal is het van belang om nog meer bewustwording te creëren voor een veilige deelname aan het verkeer.

Evelien Zinkweg: “65 lege stoelen in De Vijfhoek. Dat maakt indruk. Ik hoop dat mensen zich bewust worden dat ook zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan verkeersveiligheid. Door bijvoorbeeld de telefoon in de tas te stoppen tijden het fietsen of autorijden. Je aan de snelheid te houden. Of door niet achter het stuur te stappen na een paar biertjes.”

Het project Lege Stoelen is een initiatief van provincie Overijssel en wordt dit jaar samen gemeente Oldenzaal georganiseerd.