Aangifte levenloos geboren kind

Erkenning van het bestaan van een kind door een officiële registratie kan het verdriet niet wegnemen, maar hopelijk helpen bij de verwerking daarvan. Maak daarvoor een afspraak.

Beschrijving

Het is voor u als ouder(s) heel verdrietig als uw kind levenloos ter wereld komt. Erkenning van het bestaan van uw kind door een officiële registratie in de burgerlijke stand/Basisregistratie Personen kan uw verdriet niet wegnemen, maar hopelijk helpen bij de verwerking daarvan. Er is verschil tussen de aangifte en de registratie van uw levenloos geboren kind. Beide worden hier nader toegelicht.

Aangifte levenloos geboren kind

De wet regelt de mogelijkheid om voor uw levenloos geboren kind een akte van de burgerlijke stand te laten opmaken. Dit is een bijzondere akte, die zoveel mogelijk aansluit bij de geboorteakte van een kind. U mag met betrekking tot de geslachtsnaam van uw kind bovendien naamskeuze doen. Dat betekent dat het kind de achternaam van de vader of van de moeder kan krijgen. De keuze hiervan is niet bindend voor eventuele volgende kinderen. Bij de geboorte van een volgend kind kan u opnieuw naamskeuze doen. Het opmaken van de akte is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap. Deze akte van de burgerlijke stand is een officieel bewijs en vormt daarmee een erkenning van het feit dat het kind ter wereld is gekomen.

De aangifte levenloos geboren kind doet u in de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. U heeft voor de aangifte een doktersverklaring nodig. 

Registratie levenloos geboren kind

Vanaf 3 februari 2019 bestaat de mogelijkheid om uw levenloos geboren kind te laten registeren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kind geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was.

Wat moet ik doen om mijn levenloos geboren kind te registreren?

Goed om te weten

Registratie van een levenloos geboren kind in de BRP is niet verplicht. U kiest zelf of u dit wilt. Deze keuze is persoonlijk. U doet voor uzelf een verzoek om het kind toe te voegen aan uw persoonsgegevens. Wil de andere ouder dit ook? Dan moet de andere ouder zelf ook een verzoek doen.

Zowel de aangifte bij de burgerlijke stand in de geboortegemeente als aan de registratie zijn geen kosten verbonden.

Voorwaarden

Denkt u eraan het volgende mee te nemen naar uw afspraak:

  • een geldig legitimatiebewijs;
  • eventueel uw trouwboekje zodat uw kind daarin kan worden bijgeschreven;
  • eventueel een akte van levenloos geboren kind als het kind in een andere gemeente geboren is (niet verplicht);
  • eventueel een verklaring van een arts, ziekenhuis of verloskundige;
  • eventueel een overlijdensadvertentie of informatie over de begrafenis of crematie.

Heeft u niet alle informatie? De gemeente kan u dan waarschijnlijk toch helpen. Kijk op rijksoverheid.nlexterne-link-icoon en controleer wat u moet doen voor de registratie in de BRP. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen.

Wat gebeurt er met de registratie?

Uw kind wordt op uw verzoek geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Na de registratie ziet u de gegevens van uw kind op het overzicht met uw persoonsgegevens. U ziet deze gegevens als u inlogt in MijnOverheid. De registratie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties die de BRP gebruiken. Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank krijgen dus geen bericht.