Geboorte, trouwen, overlijden

Geboorte, aangifte

U doet de geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboorte bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het kind geboren is.

Lees verder

Erkenning kind, aanvragen

Als er géén sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan kan de vader of meemoeder het kind van u samen erkennen.

Lees verder

Geboorteakte

Een geboorteakte of uittreksel van deze akte is verkrijgbaar bij de gemeente waar iemand geboren is.

Lees verder

Trouwen

Als u gaat trouwen, meldt u uw trouwplannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden.

Lees verder

Trouwlocaties

In Oldenzaal zijn er naast het Stadhuis zes vaste trouwlocaties. Ook kunt u onder bepaalde voorwaarden een eigen locatie kiezen.

Lees verder

Geregistreerd partnerschap aangaan

Als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, meldt u uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden.

Lees verder

Overlijden, aangifte

Als iemand is overleden, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden.

Lees verder

Begraven en cremeren

De begraafplaatsen bevinden zich aan de Hengelosestraat 115 en de Schipleidelaan 55. Beide begraafplaatsen bieden diverse mogelijkheden voor graf- en asbestemming.

Lees verder

Burgerlijke stand, akte of afschrift

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in hun burgerlijke stand. U kunt hiervan afschriften of aktes opvragen.

Lees verder