Geregistreerd partnerschap aangaan

Als u een geregistreerd partnerschap aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. U kunt de melding al 1 jaar voor uw partnerschapsregistratie doen. De laatste mogelijkheid is 2 weken van tevoren. Maar let op: Moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.

Met de gemeente maakt u afspraken over het registreren van uw partnerschap. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit komt te zien.

Voor een geregistreerd partnerschap zet u een handtekening. Daar moeten getuigen bij zijn. U moet minimaal 2 en maximaal 4 getuigen meenemen. De getuigen moeten meerderjarig zijn. Een jawoord is niet verplicht, maar kan wel.

Let op: Gewijzigde regelgeving! Per 1 januari 2018 vallen bezittingen en schulden bij huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de rijksoverheid.

Vanaf 1 september 2015 hoeft u geen aangifte van huwelijk te doen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U hoeft alleen schriftelijk of in persoon een melding voorgenomen partnerregistratie te doen. Dit doet u bij de gemeente waarin u wilt trouwen.

Wettelijk moet de melding voorgenomen partnerregistratie ten minste twee weken en ten hoogste een jaar voor de partnerschapsregistratie plaatsvinden. Het is aan te bevelen om dit ongeveer twee maanden voor de partnerschapsregistratie te doen, in verband met de planning en de voorbereiding van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De melding van het  geregistreerd partnerschap kunt u ook via één van onderstaande formulieren mailen naar burgerlijkestand@oldenzaal.nl.

Formulier voorgenomen geregistreerd partnerschap waarvan de partners aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De partners bezitten beiden de Nederlandse nationaliteit dan wel
 • de partners zijn gemeenschapsonderdanen (EU-onderdanen) of
 • de partners hebben een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd.

Formulier voorgenomen geregistreerd partnerschap waarvan de partners aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Eén van beide partners bezit niet de Nederlandse nationaliteit;
 • één of beide partners zijn geen gemeenschapsonderdaan (EU-onderdanen);
 • één of beide partners beschikken niet over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd;
 • men permanent woonachtig is in het buitenland.

 

De gemeente Oldenzaal heeft zes locaties aangewezen waar het huwelijk of partnerschap kan worden voltrokken of geregistreerd. Ook is het mogelijk om een locatie aan te wijzen als eenmalige locatie voor registratie partnerschap. Meer informatie hierover vindt u bij trouwlocaties. Wilt u in het Stadhuis uw geregistreerd partnerschap aangaan? Dan kan dit in overleg met de Burgerlijke Stand. Voor de overige locaties is overleg nodig met de eigenaar van de locatie én de medewerkers van de burgerlijke stand.

Stadhuis

 • Maandag tot en met vrijdag van 08.30 t/m 15.30 uur, kosten  €415
 • Zaterdag van 08.30 t/m 15.30 uur, kosten €1.000
 • Zondag van 08.30 t/m 15.30 uur, kosten €1.425

Andere locaties

 • Tijdstippen in overleg met de locatie en gemeente
 • Kosten op werkdagen en in het weekend  €415. Dit betreft alleen de leges voor het aangaan van het geregistreerd partnerschap. Voor de kosten van de huur van uw locatie dient u contact op te nemen met de betreffende locatie.

Op dinsdagochtend om 9.00 uur en 9.30 uur kunt u kosteloos uw geregistreerd partnerschap aangaan. De ceremonie is dan zeer sober. De voltrekking vindt plaats in een spreekkamer in het stadhuis. Deze vindt plaats met alleen uw getuigen (minimaal 2, maximaal 4 personen).

Aanvullende kosten

 • Boekje geregistreerd partnerschap: €35
 • In behandeling nemen van de aanvraag aanwijzen eenmalige locatie geregistreerd partnerschap: €100
 • In behandeling nemen van de aanvraag aanwijzen eenmalige BABS: €150
 • In behandeling nemen van een aanvraag om een geserveerde datum voor de registratie van de partnerschap te annuleren binnen een periode van 28 dagen voorafgaand aan die gererserveerde datum: €80

De gemeente controleert of u met elkaar een geregistreerd partnerschap mag aangaan. U mag een geregistreerd partnerschap aangaan als u:

 • 18 jaar of ouder bent
 • niet met iemand anders bent getrouwd
 • niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap heeft
 • u niet te dicht verwant bent aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus. Bent u derde- of vierdegraadsfamilie, zoals tante of neef? Dan kunt u wel trouwen. U moet dan allebei verklaren dat u vrijwillig met elkaar trouwt.
 • niet onder curatele staat. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Naamgebruik

Indien u gehuwd bent (geweest) of een partnerschap heeft laten registreren kunt u door middel van een schriftelijk 'verzoek aanduiding naamgebruik' aangeven welke naam u door de overheid wilt worden aangeschreven.

Voor alle duidelijkheid: uw eigen geslachtsnaam blijft daarbij ongewijzigd. Het betreft slechts een keuze over de wijze van aanschrijving. U heeft daarbij de keuze tussen uw eigen naam, de naam van uw (gewezen) echtgenoot/echtgenote/partner of beide namen.

Na ontvangst van uw verzoek wordt de aanduiding van uw naamgebruik in de administratie van de gemeente (GBA) gewijzigd. Het verzoek tot wijzigen van de aanduiding van het naamgebruik kan online, bij de publieksbalie of schriftelijk worden gedaan.

Voorbeeld:

Stel uw geslachtsnaam is Jansen en uw (gewezen) echtgenoot/echtgenote/partner heet de Vries.
Bij de keuze voor het naamgebruik heeft u de volgde mogelijkheden:

 • eigen geslachtsnaam (Jansen);
 • eigen geslachtsnaam - geslachtsnaam partner (Jansen-de Vries);
 • geslachtsnaam partner (de Vries);
 • geslachtsnaam partner - eigen geslachtsnaam (de Vries-Jansen).

Lees meer over naamgebruik.

Hieronder ziet u onze buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand.

Op de te kiezen locatie zijn volgens het Reglement Burgerlijke stand de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en de eenmalig aan te wijzen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken of geregistreerd partnerschappen beschikbaar van maandag t/m zondag van 8:30 uur t/m 20:00 uur.

Maak kennis met onze Babsen

Eenmalig aanwijzen BABS
Het is ook mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het eenmalig aanwijzen van een persoon als een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. U leest op het aanvraagformulier welke bewijsstukken u dient aan te leveren. Aan het in behandeling nemen van deze aanvraag zijn kosten verbonden, dit vindt u onder het kopje kosten.

Neem contact op met de gemeente waar u uw partnerschap wilt laten registreren. U mag zelf kiezen in welke gemeente dit is. De melding van uw plannen voor een geregistreerd partnerschap geeft u schriftelijk door, kijk daarvoor onder aanpak.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11