Trouwen

Wat bijzonder, u gaat trouwen! Er komt veel op u af en bent vast al druk aan het plannen. Hier vindt u praktische informatie over trouwen in Oldenzaal.

Als u gaat trouwen, meldt u uw trouwplannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. U kunt uw trouwplannen al 1 jaar voor uw trouwdag melden. De laatste mogelijkheid is 2 weken voor uw huwelijk. De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen. Maar let op: Moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn. Met de gemeente maakt u afspraken over het sluiten van uw huwelijk. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit komt te zien. Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn als u het jawoord geeft. De getuigen moeten meerderjarig zijn.

Bekijk ook de folder over dit onderwerp.

Let op: Gewijzigde regelgeving! Per 1 januari 2018 vallen bezittingen en schulden bij huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de rijksoverheid.

Er is sinds september 2015 geen sprake meer van ondertrouw, maar van een "voornemen tot huwelijk". U hoeft alleen digitaal of in persoon een melding voorgenomen huwelijk te doen. Dit doet u bij de gemeente waarin u wilt trouwen.

Wettelijk moet de melding voorgenomen huwelijk ten minste twee weken en ten hoogste een jaar voor het huwelijk plaatsvinden. Nu heeft een trouwambtenaar voorbereidingstijd nodig om een persoonlijk karakter aan de toespraak te kunnen geven. Daarom adviseren wij om mimimaal 2 maanden voor uw huwelijk of partnerschapsregistratie de boven genoemde melding te doen.

De verklaring van het voorgenomen huwelijk kunt u ook via één van onderstaande formulieren mailen naar burgerlijkestand@oldenzaal.nl.

Formulier voorgenomen huwelijk waarvan de echtgenoten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De echtgenoten bezitten beiden de Nederlandse nationaliteit dan wel
 • de echtgenoten zijn gemeenschapsonderdanen (EU-onderdanen) of
 • de echtgenoten hebben een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd.

Formulier voorgenomen huwelijk waarvan de echtgenoten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Eén van beide echtgenoten bezit niet de Nederlandse nationaliteit;
 • één of beide echtgenoten zijn geen gemeenschapsonderdanen (EU-onderdanen);
 • één of beide echtgenoten beschikken niet over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd;
 • men permanent woonachtig is in het buitenland.

In het buitenland?

Woont u of uw toekomstige partner in het buitenland en moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 maanden te kort zijn. Het is verstandig om op tijd te informeren welke papieren u nodig hebt en aan welke eisen ze moeten voldoen. Houd er rekening mee dat het soms lang duurt voordat u deze papieren in uw bezit heeft. De papieren moeten soms ook nog worden vertaald of gelegaliseerd. Buitenlandse documenten zijn namelijk niet automatisch rechtsgeldig. We kunnen pas een trouwdatum vastleggen als alle documenten akkoord zijn.

Wonen u en uw toekomstige partner in het buitenland en wilt u in Nederland gaan trouwen of uw partnerschap laten registreren? En heeft tenminste één van u beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan bent u verplicht om uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap te melden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.

De gemeente Oldenzaal heeft zes locaties aangewezen waar het huwelijk of partnerschap kan worden voltrokken of geregistreerd. Ook is het mogelijk om een locatie aan te wijzen als eenmalige trouwlocatie. Meer informatie hierover vindt u bij trouwlocaties. Wilt u op het Stadhuis trouwen? Dan kan dit in overleg met de Burgerlijke Stand. Voor de overige locaties is overleg nodig met de eigenaar van de locatie en de medewerkers van de burgerlijke stand.

Stadhuis

 • Maandag tot en met vrijdag van 08.30 t/m 15.30 uur, kosten €400
 • Zaterdag van 08.30 t/m 15.30 uur, kosten €1.000
 • Zondag van 08.30 t/m 15.30 uur, kosten €1.425

Andere locaties

 • Tijdstippen in overleg met de locatie en gemeente
 • Kosten op werkdagen en in het weekend €400. Dit betreft alleen de leges van de huwelijksvoltrekking. Voor de kosten van de huur van uw locatie dient u contact op te nemen met uw trouwlocatie.

Op dinsdagochtend om 9.00 uur en 9.30 uur kunt u kosteloos trouwen. De huwelijksvoltrekking is dan zeer sober. De voltrekking vindt plaats in een spreekkamer in het stadhuis. De huwelijksvoltrekking vindt plaats met alleen uw getuigen (minimaal 2, maximaal 4 personen).

Aanvullende kosten:

 • Trouwboekje: €35
 • In behandeling nemen van de aanvraag aanwijzen eenmalige trouwlocatie: €100
 • In behandeling nemen van de aanvraag aanwijzen eenmalige BABS: €150

De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen. U mag met elkaar trouwen als u:

 • 18 jaar of ouder bent
 • niet met iemand anders bent getrouwd
 • niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap heeft
 • u niet te dicht verwant bent aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus. Bent u derde- of vierdegraadsfamilie, zoals tante of neef? Dan kunt u wel trouwen. U moet dan allebei verklaren dat u vrijwillig met elkaar trouwt.
 • niet onder curatele staat. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Naamgebruik

Indien u gehuwd bent (geweest) of een partnerschap heeft laten registreren kunt u door middel van een schriftelijk 'verzoek aanduiding naamgebruik' aangeven welke naam u door de overheid wilt worden aangeschreven.

Voor alle duidelijkheid: uw eigen geslachtsnaam blijft daarbij ongewijzigd. Het betreft slechts een keuze over de wijze van aanschrijving. U heeft daarbij de keuze tussen uw eigen naam, de naam van uw (gewezen) echtgenoot/echtgenote/partner of beide namen. Na ontvangst van uw verzoek wordt de aanduiding van uw naamgebruik in de administratie van de gemeente (GBA) gewijzigd. Het verzoek tot wijzigen van de aanduiding van het naamgebruik kan online, bij de publieksbalie of schriftelijk worden gedaan.

Voorbeeld:

Stel uw geslachtsnaam is Jansen en uw (gewezen) echtgenoot/echtgenote/partner heet de Vries.
Bij de keuze voor het naamgebruik heeft u de volgde mogelijkheden:

 • eigen geslachtsnaam (Jansen);
 • eigen geslachtsnaam - geslachtsnaam partner (Jansen-de Vries);
 • geslachtsnaam partner (de Vries);
 • geslachtsnaam partner - eigen geslachtsnaam (de Vries-Jansen).

Lees meer informatie over naamgebruik.

Hieronder vindt u onze buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand.

Op de te kiezen locatie zijn volgens het Reglement Burgerlijke stand de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en de eenmalig aan te wijzen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken of geregistreerd partnerschappen beschikbaar van maandag t/m zondag van 8:30 uur t/m 20:00 uur.

Buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand

Maak kennis met onze Babsen.

Eenmalig aanwijzen BABS
Het is ook mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het eenmalig aanwijzen van een persoon als een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. U leest op het aanvraagformulier welke bewijsstukken u dient aan te leveren. Aan het in behandeling nemen van deze aanvraag zijn kosten verbonden, dit vindt u onder het kopje kosten.

Neem contact op met de gemeente waarin u wilt trouwen. U mag zelf kiezen in welke gemeente dit is. De melding van uw trouwplannen geeft u schriftelijk door.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11