Trouwen

Wat bijzonder, u gaat trouwen! Er komt veel op u af en bent vast al druk aan het plannen. Hier vindt u praktische informatie over trouwen in Oldenzaal.

Als u gaat trouwen, meldt u uw trouwplannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. U kunt uw trouwplannen al 1 jaar voor uw trouwdag melden. De laatste mogelijkheid is 2 weken voor uw huwelijk. De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen. Maar let op: Moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn. Met de gemeente maakt u afspraken over het sluiten van uw huwelijk. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit komt te zien. Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn als u het jawoord geeft. De getuigen moeten meerderjarig zijn.

Let op: Gewijzigde regelgeving! Per 1 januari 2018 vallen bezittingen en schulden bij huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de rijksoverheid.

Er is sinds september 2015 geen sprake meer van ondertrouw, maar van een "voornemen tot huwelijk".

Het is voldoende om een verklaring af te leggen. Aanstaande bruidsparen kunnen tijdens een gesprek bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar zij willen trouwen (de huwelijksgemeente) verklaren dat zij met elkaar willen trouwen. De verklaring leggen bruidsparen bij voorkeur af in de gemeente waar zij van plan zijn te gaan trouwen, dat hoeft dus niet persé te zijn in de gemeente waar zij ingeschreven staan als inwoner(s). Tijdens het opstellen van deze verklaring worden ook de andere praktische zaken rondom de huwelijksvoltrekking besproken.

Na het afleggen van de verklaring (of vanaf het moment dat deze is ontvangen door de gemeente) geldt een wachttijd van twee weken. De ambtenaar van de burgerlijke stand onderzoekt dan of meegewerkt kan worden aan de voltrekking van het huwelijk. Tijdens het gesprek komt aan de orde of er gegevens in de Basisregistratie van de gemeente ontbreken die wel nodig zijn voor het opmaken van de huwelijksakte (denk bijvoorbeeld aan oudergegevens). Als dat het geval is, wordt het bruidspaar gevraagd om de benodigde documenten aan te leveren bij de gemeente, voordat het onderzoek kan worden afgerond.

Als alles compleet is, volgt een bevestiging en zijn er geen documenten nodig bij de voltrekking van een huwelijk. De datum voor de voltrekking kan dan samen met de ambtenaar gepland worden. De verklaring is één kalenderjaar geldig.

Een trouwambtenaar heeft voorbereidingstijd nodig om aan de toespraak een persoonlijk karakter te geven. Wij adviseren u om minimaal 2 maanden voor uw huwelijk of partnerschapsregistratie de bovengenoemde verklaring af te leggen.

De verklaring van het voorgenomen huwelijk kunt u ook via één van onderstaande formulieren mailen naar burgerlijkestand@oldenzaal.nl.

Formulier voorgenomen huwelijk waarvan de echtgenoten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De echtgenoten bezitten beiden de Nederlandse nationaliteit dan wel
 • de echtgenoten zijn gemeenschapsonderdanen (EU-onderdanen) of
 • de echtgenoten hebben een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd.

Formulier voorgenomen huwelijk waarvan de echtgenoten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Eén van beide echtgenoten bezit niet de Nederlandse nationaliteit;
 • één of beide echtgenoten zijn geen gemeenschapsonderdanen (EU-onderdanen);
 • één of beide echtgenoten beschikken niet over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd;
 • men permanent woonachtig is in het buitenland.

 

De gemeente Oldenzaal heeft zes locaties aangewezen waar het huwelijk of partnerschap kan worden voltrokken of geregistreerd. Ook is het mogelijk om een locatie aan te wijzen als eenmalige trouwlocatie. Meer informatie hierover vindt u bij trouwlocaties. Wilt u op het Stadhuis trouwen? Dan kan dit in overleg met de Burgerlijke Stand. Voor de overige locaties is overleg nodig met de eigenaar van de locatie en de medewerkers van de burgerlijke stand.

 

Dagen Tijden  Kosten
Maandag t/m vrijdag

08.30 uur t/m 15.30 uur

€ 350,00
Zaterdag 08.30 uur t/m 15.30 uur € 1,000,00
Zondag 08.30 uur t/m 15.30 uur € 1.425,00

Op dinsdagochtend om 8.30 uur en 9.00 uur kunt u kosteloos trouwen. De huwelijksvoltrekking is dan zeer sober. De voltrekking vindt plaats in een spreekkamer in het stadhuis. De huwelijksvoltrekking vindt plaats met alleen uw getuigen (minimaal 2, maximaal 4 personen).

Aanvullende kosten:
Trouwboekje                                                                                                    :  € 25,-
In behandeling nemen van de aanvraag aanwijzen eenmalige trouwlocatie  :  €100,-
In behandeling nemen van de aanvraag aanwijzen eenmalige BABS            :  €150,-

De gemeente berekent alleen de leges van de huwelijksvoltrekking. Deze leges bedragen voor een huwelijk op locatie eveneens € 350,- (ook op zaterdag en zondag).  Voor de kosten van de huur van uw locatie dient u contact op te nemen met uw trouwlocatie.
 

De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen. U mag met elkaar trouwen als u:

 • 18 jaar of ouder bent
 • niet met iemand anders bent getrouwd
 • niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap heeft
 • u niet te dicht verwant bent aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus. Bent u derde- of vierdegraadsfamilie, zoals tante of neef? Dan kunt u wel trouwen. U moet dan allebei verklaren dat u vrijwillig met elkaar trouwt.
 • niet onder curatele staat. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Naamgebruik

Indien u gehuwd bent (geweest) of een partnerschap heeft laten registreren kunt u door middel van een schriftelijk 'verzoek aanduiding naamgebruik' aangeven welke naam u door de overheid wilt worden aangeschreven.

Voor alle duidelijkheid: uw eigen geslachtsnaam blijft daarbij ongewijzigd. Het betreft slechts een keuze over de wijze van aanschrijving. U heeft daarbij de keuze tussen uw eigen naam, de naam van uw (gewezen) echtgenoot/echtgenote/partner of beide namen.

Na ontvangst van uw verzoek wordt de aanduiding van uw naamgebruik in de administratie van de gemeente (GBA) gewijzigd. Het verzoek tot wijzigen van de aanduiding van het naamgebruik kan online, bij de publieksbalie of schriftelijk worden gedaan.

Voorbeeld:

Stel uw geslachtsnaam is Jansen en uw (gewezen) echtgenoot/echtgenote/partner heet de Vries.
Bij de keuze voor het naamgebruik heeft u de volgde mogelijkheden:

 • eigen geslachtsnaam (Jansen);
 • eigen geslachtsnaam - geslachtsnaam partner (Jansen-de Vries);
 • geslachtsnaam partner (de Vries);
 • geslachtsnaam partner - eigen geslachtsnaam (de Vries-Jansen).

Hieronder vindt u onze buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand.

Op de te kiezen locatie zijn volgens het Reglement Burgerlijke stand de buitengenwoon ambtenaar van de burgerlijke stand en de eenmalig aan te wijzen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken of geregistreerd partnerschappen beschikbaar van maandag t/m zondag van 8:30 uur t/m 20:00 uur.

Buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand

Maak kennis met onze Babsen

Eenmalig aanwijzen BABS
Het is ook mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het eenmalig aanwijzen van een persoon als een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. U leest op het aanvraagformulier welke bewijsstukken u dient aan te leveren. Aan het in behandeling nemen van deze aanvraag zijn kosten verbonden, dit vindt u onder het kopje kosten.

Neem contact op met de gemeente waarin u wilt trouwen. U mag zelf kiezen in welke gemeente dit is. De melding van uw trouwplannen geeft u schriftelijk door.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11