Trouwlocaties

U kunt zelf bepalen op welke plek u in de gemeente Oldenzaal voor de wet wilt trouwen. Als u een mooie plaats in gedachten heeft, waar u zou willen trouwen dan kunt u dat aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Tot voor kort waren bruidsparen in Oldenzaal gebonden aan vijf vaste locaties. Om tegemoet te komen aan de wens om zelf te kunnen kiezen, kunnen nu ook andere locaties eenmalig aangewezen worden als trouwlocatie. Zo kan, passend binnen het aangepaste Reglement Burgerlijke Stand, overal binnen de gemeentegrenzen getrouwd worden.

Vaste trouwlocaties

De gemeente Oldenzaal heeft, naast het stadhuis, de volgende locaties aangewezen als vaste trouwlocaties:

  • Het Koetshuis
  • Villa de Haer
  • Carte Blanche 99
  • Erve Hulsbeek

Deze locaties hoeven niet aangewezen te worden als eenmalige trouwlocaties.

Kiest u zelf een locatie, dan moet u een aanvraag doen om de locatie aan te wijzen als eenmalige trouwlocatie. Het aanwijzen van een trouwlocatie is noodzakelijk om een huwelijk te kunnen voltrekken. De locatie wordt tevens getoetst op veiligheid. Dit in verband met de veiligheid van u, uw gasten en onze trouwambtenaar. U kunt een aanvraag doen als u uw voornemen tot huwelijk kenbaar maakt. De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt binnen acht weken een besluit. Aan het in behandeling nemen van deze aanvragen zijn kosten verbonden.

In behandeling nemen van de aanvraag aanwijzen eenmalige trouwlocatie:  €100,-

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11