Geboorte doorgeven

Geef de geboorte van uw kind door in de gemeente waar uw kind geboren is. Dat moet binnen 3 dagen na de geboorte. U kunt de geboorte van uw kind online doorgeven met DigiD. Of door zelf langs te komen in het stadhuis. Als u langskomt hebben we een leuke attentie voor u klaarliggen. Maak daarvoor dan wel eerst een afspraak. Let op: vul de namen, geslacht en de geboortedatum van uw kind bij de online aangifte zorgvuldig in. Wijziging kan bij verkeerde doorgave alleen verlopen via de rechtbank.

Beschrijving

U doet de geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Dit doet u bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het kind geboren is. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen. Kunt u niet op tijd aangifte doen vanwege feestdagen of een andere reden? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

De vader of meemoeder kan in principe aangifte van de geboorte doen. De ouders moeten dan wel getrouwd zijn of de vader of meemoeder moet de ongeboren vrucht hebben erkend. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin wordt vermeld waar uw kind is geboren en hoe het heet. U kunt tegen betaling een afschrift van de geboorteakte aanvragen.

U kunt de geboorte online doorgevenexterne-link-icoon of online een afspraak makenexterne-link-icoon in het stadhuis. Wilt u liever niet online de afspraak inplannen, dan kan dat ook telefonisch via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij deze online aanvraag of melding?  Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de bibliotheek Oldenzaal een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid. De collega’s van de bieb helpen u graag! U kunt ook terecht bij de formulierenservice bij Impuls of op het stadhuis.

Meenemen

Voor een geboorteaangifte in het stadhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs.
 • uw trouwboekje of partnerschapsboekje (indien van toepassing). We kunnen uw kind in het boekje bijschrijven als u dat wilt.
 • kaartje van de verloskundige/arts met geboortegegevens van het kind.
 • kopie van de akte van erkenning ongeboren kind (indien van toepassing).
 • kopie van de akte van naamskeuze (indien van toepassing).
 • eventueel: schriftelijke toestemming van de moeder voor erkenning en (een kopie van) haar legitimatiebewijs.
 • verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (indien van toepassing).

Wie doet aangifte?

De geboorte kan doorgegeven worden door:

 • de vader, meemoeder of moeder van het kind uit wie het kind is geboren.
 • iemand die bij de geboorte aanwezig was.
 • een bewoner van het huis waar het kind is geboren is.
 • het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren is.

Bij aangifte op het stadhuis hebben we een leuke attentie voor u klaarliggen.

Kosten

Het doorgeven van een geboorte is gratis. Een uittreksel van de geboorteakte kost € 16,60.

Meer informatie

Zijn er regels voor de voorna(a)m(en)? 

Degene die de geboorteaangifte doet, bepaalt de voornaam van het kind. Als de ouders het eens zijn over de voornaam, levert dit zelden problemen op. De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert voornamen die ongepast zijn. Een voornaam die hetzelfde is als de geslachtsnaam wordt alleen geaccepteerd als het een gebruikelijke voornaam is.

Kiezen de ouders geen voornaam, dan geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand het kind ambtshalve een voornaam. Dat kan alleen via de rechtbank veranderd worden.

Erkenning kind

Als de ouders niet getrouwd zijn heeft alleen de moeder automatisch ouderlijk gezag. De vader of meemoeder kan het kind erkennen. Het ouderschap is dan geregistreerd en de vader of meemoeder heeft dan ook ouderlijk gezag.

Achternaam kind

U kunt alleen bij uw 1e kind de achternaam kiezen. Dit is de naam van óf de moeder óf de vader of meemoeder. Alle kinderen die u daarna samen krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam als het 1e kind. Heeft uw kind niet de Nederlandse nationaliteit, neem dan contact op met uw consulaat of ambassade. Voor de keuze voor een achternaam kunnen voorwaarden gelden.

Burgerservicenummer voor uw kind

De gemeente waar de moeder woont, zorgt dat uw kind een Burgerservicenummer (BSN) krijgt. U krijgt het BSN bij de aangifte in het stadhuis. Bij online aangifte krijgt u het BSN per post binnen 1 tot 2 weken na het doorgeven van de geboorte.