Erkenning kind, aanvragen

Als er géén sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan kan de vader of meemoeder het kind erkennen. Maak daarvoor een afspraak.

Beschrijving

U bent niet getrouwd, u heeft geen geregistreerd partnerschap en u heeft samen een kind. Dan kan de vader of de meemoeder het kind erkennen. De meemoeder is de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder. Door de erkenning krijgt uw kind twee wettelijke ouders. Door een kind via de gemeente te erkennen, wordt u wettelijk ouder van dat kind.

 • Bent u getrouwd met de moeder van het kind? U wordt automatisch de wettelijke ouder van het kind. Erkenning is niet nodig.
 • Heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? U wordt automatisch de wettelijke ouder van het kind. Erkenning is niet nodig.
 • Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u bij de gemeente het kind erkennen. Zo wordt u wettelijk ouder van het kind. U kunt een kind al voor de geboorte erkennen.
 • Vanaf 1 januari 2023 hoeft u niet zelf meer het gezag aan te vragen. Dit wordt automatisch geregeld tijdens het erkennen van uw kind.

Bij de erkenning legt de gemeente meteen vast welke achternaam uw kind krijgt. Erkent de vader of de meemoeder het kind? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind die achternaam krijgt. De meemoeder is de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Als u een kind erkent, heeft u nog niet het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor uw kind. 

Extra informatie voor lesbische stellen:

 • Is de zaaddonor bekend? Dan kan de meemoeder of de zaaddonor het kind erkennen. De moeder die bevallen is, bepaalt wie van de 2 het kind mag erkennen.
 • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? En is de zaaddonor onbekend? Dan is erkenning niet nodig. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting Donorgegevens mee om aan te tonen dat de zaaddonor onbekend is.

Aanvragen

U doet uw aanvraag voor erkenning bij de gemeente. Dit kan voor de geboorte of na de geboorte van het kind. Gaat het om het eerste kind uit de relatie? Dan gaat de moeder mee naar de gemeente voor de naamskeuze.

U heeft nodig:

 • het geldige identiteitsbewijs van de moeder van het kind
 • als u niet de moeder bent: uw eigen geldige identiteitsbewijs
 • als het kind nog geen 12 jaar oud is: moeder gaat mee naar de gemeente of geeft schriftelijke toestemming
 • als het kind 12, 13, 14 of 15 jaar oud is: moeder én kind gaan mee naar de gemeente, of geven schriftelijke toestemming
 • als het 16 jaar of ouder is: het kind gaat mee naar de gemeente of geeft schriftelijke toestemming

Erkent u het kind al voor de geboorte bij de gemeente? Bewaar dan het afschrift dat u krijgt na de erkenning. Dit heeft u nodig bij de geboorteaangifte.

Betreft het de erkenning van een tweede kind uit dezelfde relatie, dan kunt u gebruik maken van  onderstaand formulier voor de partner om aangifte van erkenning te doen.

U kunt online een afspraak makenexterne-link-icoon. Wilt u liever niet online de afspraak inplannen, dan kunt u dat ook telefonisch doen via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Voorwaarden

Wilt u een kind erkennen? Dan zijn dit de belangrijkste voorwaarden:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U bent geen familie van de moeder.
 • Er zijn niet al 2 ouders.
 • Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet het kind het eens zijn met de erkenning.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming van de kantonrechter nodig.

U kunt uw kind erkennen in elke gemeente in Nederland. Dat kan voor of na de geboorte. Wilt u uw kind erkennen tijdens de geboorteaangifte? Ga dan naar de gemeente waar uw kind is geboren.

Kosten

Erkenning kost niets. 

Downloads