Begraafplaatsen

De gemeente Oldenzaal heeft 3 begraafplaatsen. Alleen op de begraafplaats Schipleidelaan worden nieuwe graven toegekend. Op de begraafplaats Hengelosestraat is alleen bijzetting mogelijk. De Joodse begraafplaats is in ruste.

Begraafplaats Schipleidelaan

Op de algemene begraafplaats aan de Schipleidelaan wordt actief begraven.
Deze begraafplaats is halverwege 2000 in gebruik genomen. De begraafplaats ligt aan de rand van Oldenzaal, op de overgang naar het agrarisch gebied. Het wordt begrensd door de bossen van het Hulsbeek. In 2017-2018 is de begraafplaats fors uitgebreid. Het is inmiddels een begraafcomplex. Naast de uitgebreide begraafplaats met een beheerdersgebouw, een uitvaartcentrum en een parkeerterrein, is er ook een crematorium.
De begraafplaats heeft:

 • particuliere en algemene graven;
 • kindergraven;
 • grafkelders;
 • een Islamitisch deel;
 • strooivelden;
 • urnenmuren, -kelders en –zuilen;
 • een heuvel met landkruis (Calvarieberg).

Openingstijden

De begraafplaats is elke dag toegankelijk van een half uur na zonsopkomst tot een half uur voor zonsondergang.

Adres

Schipleidelaan 53, 7576 PB Oldenzaal.

Begraven, bijzetting en asbezorging

Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur. Buiten deze tijden, op zaterdagen, zon- en feestdagen geldt een hoger tarief.

Soorten graven

De begraafplaats aan de Schipleidelaan kent verschillende typen graven.

a. Particulier graf

Een particulier graf is een graf dat voor een bepaalde tijd op naam van een van de nabestaanden (familieleden) van de begraven persoon staat. De persoon die de grafrechten heeft – zo wordt de ”huur” van een particulier graf genoemd – bepaalt dus ook wie er begraven wordt.

In een particulier graf kunnen de stoffelijke resten van twee overledenen en drie asbussen, of één overledene en vier asbussen worden begraven. Een rechthebbende krijgt 20, 30 of 50 jaar lang het recht tot begraven. Na deze periode kan de rechthebbende het recht telkens met 5, 10 of 20 jaar verlengen.

 • Afmeting graf: 220 x 125 cm
 • Gedenkteken: lengte 200, breedte 100 en hoogte 150 cm.

b. Kindergraf

Een particulier kindergraf is voor kinderen jonger dan 13 jaar. In een kindergraf is ruimte voor één overledene. Een rechthebbende krijgt 20, 30 of 50 jaar lang het recht tot begraven. Na deze periode kan de rechthebbende het recht telkens met 5, 10 of 20 jaar verlengen.

 • Afmeting graf: 220 x 100 cm
 • Gedenkteken: lengte 150, breedte 80 en hoogte 80 cm.

c. Urnenkelder

In een particuliere urnenkelder kunnen maximaal twee asbussen of urnen worden geplaatst. Een rechthebbende krijgt gedurende 20, 30 of 50 jaar het recht tot plaatsen. Na deze periode kan de rechthebbende het recht telkens met 5, 10 of 20 jaar verlengen.

 • Afmeting graf: 50 x 50 cm
 • Gedenkteken: lengte 50, breedte 50 en hoogte 50 cm.

d. Grafkelder

In een particuliere grafkelder kunnen de stoffelijke resten van twee overledenen en drie asbussen, of één overledene en vier asbussen worden begraven. Een rechthebbende krijgt 20, 30 of 50 jaar lang het zogenoemd uitsluitend recht tot begraven. Na deze periode kan de rechthebbende het recht telkens met 5, 10 of 20 jaar verlengen.

 • Afmeting graf: 250 x 105 cm
 • Gedenkteken: lengte 250, breedte 105 en hoogte 150 cm.

e. Urnennis

Dit is een ruimte in een urnenmuur (columbarium). Er zijn kleine en grote urnennissen, in deze muren met nissen is per nis plek voor 1 of 2 urnen. U kunt zelf een plek voor de urn uitzoeken. Afhankelijk van het formaat, krijgt de rechthebbende de gelegenheid voor het plaatsen van een of meer urnen of asbussen. Een rechthebbende krijgt 20, 30 of 50 jaar lang het recht tot plaatsen. Na deze periode kan de rechthebbende het recht telkens met 5, 10 of 20 jaar verlengen.

f. Urnenzuil

Dit is een urnenmonument bedoeld voor het plaatsen van urnen. Dit heeft de vorm van een vlam. Er zijn kleine en grote urnenzuilen. Afhankelijk van het formaat, krijgt de rechthebbende de gelegenheid voor het bijzetten van een of meer urnen of asbussen. Een rechthebbende krijgt 20, 30 of 50 jaar lang het recht tot bijzetten. Na deze periode kan de rechthebbende het recht telkens met 5, 10 of 20 jaar verlengen. Opvallend aan de Schipleidelaan zijn de urnenmonumenten in de vorm van een vlam. Dit zijn allemaal handgemaakte keramische urnmonumenten die plaats bieden aan 2 of 3 urnen. 

g. Algemeen graf

Een algemeen graf kent geen grafrechten. Het graf is namelijk eigendom van de gemeente en blijft dat ook. In een algemeen graf is ruimte voor één overledene voor tenminste 10 jaar. Daarna kunnen wij het graf eventueel ruimen. De belanghebbende van een algemeen graf heeft dan de mogelijkheid om de overledene voor eigen kosten te herbegraven, te laten cremeren of anderszins.

 • Afmeting graf: 220 x 110 cm
 • Gedenkteken: lengte 150, breedte 80 en hoogte 80 cm.

Onderhoud

Als de grafrechthebbende of gebruiker het graf niet kan of wil onderhouden, dan biedt de gemeente Oldenzaal tegen betaling een servicecontract aan. Dat contract heet Zorgeloos herdenken. Tegen betaling biedt dit servicecontract een aantal omschreven onderhoudsbeurten per jaar.

Soorten gedenkplaatsen voor as

Op de begraafplaats Schipleidelaan zijn verschillende gedenkplaatsen voor as.

Strooivelden

U kunt de as van een overledene laten verstrooien op speciaal hiervoor ingericht velden. Ook als u iemand zou willen herdenken biedt het strooiveld hiervoor ruimte. 

Foto's begraafplaats Schipleidelaan

Begraafplaats Hengelosestraat

Op de begraafplaats aan de Hengelosestraat geven wij geen nieuwe graven meer uit. Het bijzetten van overledenen in bestaande graven is nog wel mogelijk. Bijzetten betekent dat er iemand wordt begraven in een (particulier) graf waar al iemand begraven is. Vaak een familielid van de overledene.

De begraafplaats Hengelosestraat is rond 1920 in gebruik genomen en is bijna 3 hectare groot. Het oudste deel van de begraafplaats bestaat uit een Rooms-katholiek en een Nederlands hervormd deel. De begraafplaats is ingericht in een parkachtige landschapstijl. De ontwerper hiervan was tuinarchitect Leonard A. Springer (1855 – 1940). De begraafplaats is toegankelijk via een monumentaal poortgebouw. Daarnaast staat er een karakteristiek baarhuisje. Op de begraafplaats zijn ook een aantal oorlogsgraven aanwezig. Er zijn ook enkele monumentale bomen aanwezig.

Openingstijden

De begraafplaats is dagelijks toegankelijk van een half uur na zonsopkomst tot een half uur voor zonsondergang.

Adres

Hengelosestraat 115, 7572 PA Oldenzaal.

Bijzetting en asbezorging

Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur. Voor bijzettingen en plechtigheden buiten deze uren, op zaterdagen, zon- en feestdagen geldt een hoger tarief.

Soorten graven

Op de begraafplaatsen Hengelosestraat zijn verschillende soorten graven.

a. Particulier graf

Een particulier graf is een graf dat voor een bepaalde tijd op naam van een van de nabestaanden (familieleden) van de begraven persoon staat. De persoon die de grafrechten heeft, zo wordt de ”huur” van een particulier graf genoemd, bepaalt dus ook wie er begraven wordt.

In een particulier graf kunnen de stoffelijke resten van twee overledenen en drie asbussen, of één overledene en vier asbussen worden begraven. Een rechthebbende krijgt 20, 30 of 50 jaar lang het recht tot begraven. Na afloop van deze periode kan de rechthebbende het recht telkens met 5, 10 of 20 jaar verlengen.

 • Afmeting graf: 220 x 125 cm
 • Gedenkteken: lengte 200, breedte 100 en hoogte 150 cm.

b. Kindergraf

Een particulier kindergraf is bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. In een kindergraf wordt één overledene begraven. Een rechthebbende krijgt 20, 30 of 50 jaar lang het recht tot begraven. Na deze periode kan de rechthebbende het recht telkens met 5, 10 of 20 jaar verlengen.

 • Afmeting graf: 220 x 100 cm
 • Gedenkteken: lengte 150, breedte 80 en hoogte 80 cm.

c. Urnenkelder

In een particuliere urnenkelder kunnen maximaal twee asbussen of urnen worden geplaatst. Een rechthebbende krijgt 20, 30 of 50 jaar lang het recht tot plaatsen. Na afloop van deze periode kan de rechthebbende het recht telkens met 5, 10 of 20 jaar verlengen.

 • Afmeting graf: 50 x 50 cm
 • Gedenkteken: lengte 50, breedte 50 en hoogte 50 cm.

d. Grafkelder

In een particuliere grafkelder kunnen de stoffelijke resten van twee overledenen en drie asbussen, of één overledene en vier asbussen worden begraven. Een rechthebbende krijgt 20, 30 of 50 jaar lang het zogenoemd uitsluitend recht tot begraven. Na deze periode kan de rechthebbende het recht telkens met 5, 10 of 20 jaar verlengen.

 • Afmeting graf: 250 x 105 cm
 • Gedenkteken: lengte 250, breedte 105 en hoogte 150 cm.

e. Urnennis

Dit is een ruimte in een urnenmuur (columbarium) waarin asbussen of urnen kunnen worden geplaatst. Een rechthebbende krijgt 20, 30 of 50 jaar lang het recht tot plaatsen. Na deze periode kan de rechthebbende het recht telkens met 5, 10 of 20 jaar verlengen. In de urnenmuur van de Hengelosestraat is het mogelijk om op de urnennis een marmeren afdekplaat te laten plaatsen. In deze muur met nissen is per nis plek voor 1 of 2 urnen. U kunt zelf een plek voor de urn uitzoeken.

g. Algemeen graf

Een algemeen graf kent geen grafrechten. Het graf is namelijk eigendom van de gemeente en blijft dat ook. In een algemeen graf wordt één overledene begraven voor de duur van tenminste 10 jaar. Daarna kan het graf worden geruimd. Na deze 10 jaar heeft de belanghebbende van een algemeen graf de mogelijkheid om de overledene voor eigen kosten te herbegraven, te laten cremeren of anderszins.

 • Afmeting graf: 220 x 110 cm
 • Gedenkteken: lengte 150, breedte 80 en hoogte 80 cm.

Soorten gedenkplaatsen voor as

Op de begraafplaats Hengelosestraat zijn twee gedenkplaatsen voor as.

Strooiveld

U kunt de as van een overledene laten verstrooien op een speciaal hiervoor ingericht veld. Ook als u iemand zou willen herdenken biedt het strooiveld hiervoor ruimte.   

Onderhoud

Als de grafrechthebbende of gebruiker een graf niet kan of wil onderhouden, dan biedt de gemeente Oldenzaal tegen betaling een servicecontract aan. Dat contract heet Zorgeloos herdenken. Tegen betaling biedt dit servicecontract een aantal omschreven onderhoudsbeurten per jaar.

Foto's begraafplaats Hengelosestraat

Joodse begraafplaats

De Joodse begraafplaats ligt op de hoek Lyceumstraat-Sparstraat, op een perceel van ongeveer 1.600 m². De begraafplaats dateert van rond 1800 en is van het Nederlandse Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK). De begraafplaats is niet openbaar toegankelijk.

In januari 1970 vond hier de laatste begrafenis plaats en vanaf die tijd is het een begraafplaats in ruste. De begraafplaats telt ongeveer 110 grafmonumenten die op een open grafveld staan. Daarnaast is er een lijkenhuisje aanwezig.

Door het groeiende antisemitisme, is de begraafplaats sinds 1929 afgesloten en is een manshoge stenen muur geplaatst. Deze muur is een Rijksmonument. Joodse begraafplaatsen zijn vaker onder voorwaarden open voor het publiek. Dat gebeurt door het hele land en dat doen we ook in Oldenzaal. 

Kosten en beheersverordening

Op 19 december 2022 is de nieuwe “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Oldenzaal 2023” door de gemeenteraad vastgesteld. Deze verordening is sinds 1 januari 2023 van kracht.  In onderstaande bijlage vindt u onder andere de tarieven.

Aangifte doen van overlijden

Op onze webpagina aangifte doen van overlijden vindt u meer informatie over aangifte doen van overlijden.  

Meer informatie en contact

Voor informatie over aangifte, overlijden, begraven, verordeningen en tarieven kunt u bellen met domein Ruimte, team buitenbeheer via (0541) 58 81 11. Ook voor het maken van een afspraak kunt u hier terecht. Openingstijden: op werkdagen tussen 08.00 en 12.00 uur en tussen 12.30 en 16.00 uur.

U kunt ons ook bereiken via e-mailadres begraafplaats@oldenzaal.nl